Ny prismodell för den rörliga överföringsavgiften

Den nya prismodellen träder i kraft för lågspänningskunder från och med 1 januari 2024 och för högspänningskunder 1 mars 2024.

Anledningen till att vi tagit fram en ny prismodell beror på en rad faktorer.

 • Vår överliggande nätägare har en tagit fram en liknande modell för oss, vilket innebär att vi behöver göra samma modell för våra kunder.

 • Med de kraftigt varierande priserna på elmarknaden blir det svårt att beräkna en fast överföringsavgift.

 • Genom den nya prismodellen speglar överföringsavgiften de faktiska kostnaderna och blir därför rättvisa för våra kunder.

 • Med den nya prismodellen har du möjlighet att aktivt påverka din elnätsavgift genom att anpassa din energiförbrukning. Utöver att styra mängden förbrukad energi, kan du nu också anpassa din förbrukning under timmar med lägre spotpris för att på så sätt minska din månadskostnad.

Den rörliga överföringsavgiften

Den rörliga överföringsavgiften bestäms genom en process.

 1. En formel (se formeln nedan) beräknar varje överförd timma under månaden.

 2. När alla timmar är uträknade, läggs de ihop och ett genomsnitt tas ut. Ditt genomsnittliga pris för månaden, presenteras på din faktura.

 3. Genomsnittet multipliceras med din energiförbrukning under månaden.

Formeln som används

Prisuppgifterna nedan redovisas exklusive moms.

E = Överföringsavgift (per timme)
mx = Fast påslag 
kx = Procentsats
P(t) öre/kWh = Spotpris per timma (det rörliga elhandelspriset)

Formeln för säkring- och lågspänningskunder

 • E=m04+k04*P(t) öre/kWh.
 • För nuvarande är m04 = 5,6 öre/kWh och k04 = 6,66%

Formeln för effektkund (10 kV)

 • E=m10+k10*P(t) öre/kWh.
 • För närvarande är m10 = 2,50 öre/kWh (0,0256 kr/kWh) och k10 = 6,55%

Formeln för effektkund (50 kV)

 • E=m50+k50*P(t) öre/kWh.
 • För närvarande är m50 = 2,25 öre/kWh (0,0225 kr/kWh) och k50 = 6,54%

Se priser inklusive moms för privatpersoner här.

Förenklad förklaring

Överföringsavgift = (fast pris + procentsats x det rörliga elhandelspriset) x din energiförbrukning