Svartfiber och operatörshotell

Som fiberägare har vi möjlighet att hjälpa operatörer och storföretag med specialanpassade lösningar för er verksamhet.

Egen fiberförbindelse med full kontroll

Svartfiber är en kostnadseffektiv och optimal lösning där det behövs ett internt nätverk, till exempel mellan olika byggnader eller kontor.

Ni får då full tillgång till en helt egen fiberförbindelse med stor kapacitet. Ni aktiverar själv trafiken i fibern och ansvarar för drift och underhåll av utrustningen.

Vill ni veta mer?

Ta kontakt med vår kundservice så hjälper vi er.

Publicerad: 2021-11-12