Flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar

Vi har mångårig erfarenhet av att möta samfälligheter och bostadsrättsföreningar.

Så här kommer vi igång

 1. En styrelsemedlem i er förening kontaktar någon av våra duktiga rådgivare (se nedan)
 2. Vi börjar med att se vilka möjliga leveransmöjligheter som finns
 3. Vi återkopplar vi till er och bokar ett första möte och presenterar vårt lösningsförslag.
 4. Önskar ni gå vidare beslutar ni om detta är ett styrelsebeslut eller stämmobeslut i er förening. Önskar ni vår närvaro vid ytterligare möten ser vi självklart till att finnas på plats.

 5. Beslut fattas och avtal med föreningen tecknas
 6. Arbetsordning sätts ihop tillsammans med er styrelse där vi gemensamt gör planering för de olika leveransmomenten.

 7. Information går ut till alla föreningsmedlemmar
 8. Installationsprocessen påbörjas
 • Grävning till föreningens tomtgräns
 • Grävning fram till respektive fastighetskropp
 • Håltagning in till fastigheterna
 • Fiberläggning i mark och till fastighetskropparna
 • På tidigare beslutade datum kommer tekniker ut och ansluter respektive bostad och aktiverar utrustningen.

9. Återkoppling från ansvarig representant från C4energi för att se att ni som kund är nöjd med vår leverans

Publicerad: 2021-11-12