Fiber för företag

Vi på C4 Energi Fibernät är vana att leverera fiber till företag med personlig kontakt och problemfri helhetslösning.

Så här kommer vi igång

1. Ni som företag skickar in en intresseanmälan.
2. Vi börjar med att se vilka möjliga leveransmöjligheter som finns.
3. Vi återkopplar vi till er och bokar ett första möte och presenterar vårt lösningsförslag.

4. Beslut fattas och avtal tecknas
5. Arbetsordning sätts ihop tillsammans med er gemensamt gör planering för de olika leveransmomenten.

6. Installationsprocessen påbörjas:

  • Framdragning av fiber till fastighetsgräns.
  • Framdragning av fiber till fastighetskropp.
  • Håltagning in till fastighet.
  • På tidigare beslutade datum kommer tekniker ut och installerar teknisk utrustning och aktiverar anslutningen.

7. Återkoppling från ansvarig representant från C4energi för att se att ni som kund är nöjd med vår leverans.