Specialtariff bevattning

(Gäller från och med 2023-01-01)

Fasta avgifter

Mätarsäkring Ampere (A)

Fast nätavgift kr/år exkl. moms
50 A 5 616
63 A 7 412
80 A 10 532
100 A 14 752
125 A 20 948
Rörlig avgift Pris exkl. moms
Överföring 16,00 öre/kWh

 

I den fasta avgiften ingår de tre statliga avgifterna, elberedskapsavgiften, elsäkerhetsavgiften och nätövervakningsavgiften.

Energiskatten tillkommer.