Effekttariff högspänning 50 kV

exkl. moms. 
(Gäller från och med 2023-02-01)

Effektavgift erläggs månadsvis för den högst uppmätta timmedeleffekten för respektive månad, i enheten kW. Med det menas att det är högsta värdet i månaden utgör debiteringsunderlag för månaden. Timmedeleffekt är den uppmätta effekten under en timma.

Leveransspänning 50 kV

Fast avgift, kr/år 42 084
Effektavgift, kr/kW, månad 33,86
Elöverföring, öre/kWh 12,10

 

Avgift för uttag av reaktiv effekt

För uttag av reaktivt effekt utöver den enligt tillämpningsbestämmelserna tillåtna nivån debiteras en särskild avgift. Avgiften är 25 kr/kVAr, månad.

I den fasta avgiften ingår de tre statliga avgifterna, elberedskapsavgiften, elsäkerhetsavgiften och nätövervakningsavgiften.

Energiskatten tillkommer. 

Statliga avgifter som ingår i fast årsavgift enligt nedan:

  • Elberedskapsavgift 2 129 kr/år
  • Nätövervakningsavgift 870 kr/år
  • Elsäkerhetsavgift fr.o.m. 1 februari 2022, 905 kr/år exkl. moms

Statliga avgifter som inte ingår i fast årsavgift enligt nedan:

Energiskatt fr.o.m. 1 januari 2022, 36 öre/kWh exkl. moms