Effekttariff högspänning 10 kV

exkl. moms.
(Gäller från och med 2023-02-01)

Effektavgift erläggs månadsvis för den högst uppmätta timmedeleffekten för respektive månad, i enheten kW. Med det menas att det är högsta värdet i månaden utgör debiteringsunderlag för månaden. Timmedeleffekt är den uppmätta effekten under en timma.

Leveransspänning 10 kV

Fast avgift, kr/år 26 838
Effektavgift, kr/kW, månad 40,80
Elöverföring, öre/kWh 12,30

 

Avgift för uttag av reaktiv effekt

För uttag av reaktiv effekt utöver den enligt tillämpningsbestämmelserna tillåtna nivån debiteras en särskild avgift. Avgiften är 25 kr/kVAr, månad.

I den fasta avgiften ingår de tre statliga avgifterna, elberedskapsavgiften, elsäkerhetsavgiften och nätövervakningsavgiften.

Energiskatten tillkommer.