Här kan du se ett fakturaexempel

När du beställt solcellsandelar kommer du att se ett avdrag på din faktura för den el som din andel ger. Du får den elen som din andel ger billigare än ditt avtalspris. Beroende på hur mycket solen skiner och vilket elpris det är i marknaden varierar avdraget.

Faktura 20210120 825x400.jpg

Fakturaexemplet

  • Energiavgiften- är exempelkundens avtalade elpris för den aktuella månaden.

  • Andelsrabatt- avser avdraget på exempelkundens andelsel. Avdraget i exemplet är 40,00 öre/kWh vilket i exemplet ger en återbetalning på 333,20 kr och för privatpersoner ytterligare 83,30 kronor (lägre moms i fakturan) totalt 416,50 kr. Detta avdrag skiljer sig varje månad och är beroende av hur mycket solen skiner och vilket elpris som råder i marknaden, vilket ger en intäkt till andelsföreningen, som sedan fördelas ut till andelsägarna.

  • Andelsel- avser den totala energin som exempelkundens andel/andelar ger per år. Varje andel ger 100 kWh per år. Exempelkunden har 100 andelar vilket ger 10 000 kWh per år. De kWh som kundens andel/andelar ger per år fördelas jämnt över året månadsvis, det vill säga, andelselens kWh delas på 12 månader. 

Här på C4 Energis hemsida har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi fått samt svaren på dessa. Läs gärna mer på vår sida för frågor och svar. Har du någon fråga som inte besvaras där är du välkommen att kontakta vår kundservice för personlig service.