Vanliga frågor om Solpunkten

På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna vi får om Solpunkten, och svar på frågorna. Saknar du någon information är du välkommen att kontakta vår kundservice som gärna hjälper dig.

Köp av andelar

Erbjudandet om andelar riktar sig till såväl konsumenter och företag som är elhandelskunder hos C4 Energi AB. Du köper solcellsandelar genom medlemskap i Solpunkten i Kristianstad ekonomisk förening. Du blir automatiskt medlem i föreningen när du köper dina andelar.

Tillkommer några andra kostnader?
Nej, inga övriga kostnader tillkommer. Vi hanterar automatiskt alla ordinarie kostnader så som nätöverföringsavgift, statliga skatter och avgifter, energiskatt och elcertifikat för all el du använder, precis som vanligt.

Varför får kund bara teckna andelar motsvarande 60% av egen förbrukning?  
Tanken med andelarna i solparken är att de ska täcka en del av den egna förbrukningen. Vi vill förstås också att andelarna ska räcka till så många som möjligt som önskar vara med i energiomställningen. Därför har vi satt en gräns på 60%. 

Kan jag ta med mig mina andelar vid flytt? 
Ja, det kan du, men du måste kontakta C4 Energi AB för att knyta upp dina andelar mot elhandelsavtalet på din nya adress.

Kan jag ge bort andelar?
Det går bra att ge bort ett andelsägande i Solpunkten till någon av dina nära och kära, inom Sverige. Det enda kravet är att de använder C4 Energi som sin elleverantör.

Kan jag sälja mina andelar? 
Ja, du kan välja att sälja dina andelar privat eller sälja tillbaka dina andelar till den ekonomiska föreningen mot det nominella inlösen värdet som fastställs årligen. I samband med försäljning ska du som medlem begära utträde ur föreningen För att erhålla rätt till ersättning för dina andelar av den ekonomiska föreningen måste du skriftligen begära utbetalning av insatsen inom sex månader efter ditt utträde. Om du väljer att sälja dina andelar privat måste den nya ägaren ansöka om inträde i föreningen skriftligt till föreningen. Den nya andelsägaren måste också teckna ett elhandelsavtal med C4 Energi.

Vad händer om en andelsägare dör eller går i konkurs? 
Vid dödsfall så blir det dödsboet som blir medlem till dess boet delas. Den som förvärvar andelarna sedan ska ansöka om medlemskap inom sex månader. För mer information om förfarandet kring dödsfall eller konkurs - vänligen läs föreningens stadag
Vid konkurs hamnar ansvaret på konkursförvaltaren att sälja andelen.


Solelen

Hur kommer elen hem till mig? 
Solelen transporteras via det ordinarie elnätet och värdet kommer dig tillhanda genom avdraget på din elfaktura.

Vad är Solpunkten™ solcellsparken
Solpunkten består av 9200 st paneler och finns vid lägsta punkten i Kristianstad på mark som inte kan användas till  varken bostäder eller  jordbruksmark. Kristianstads kommun äger marken och C4 Energi AB har tecknat ett arrendeavtal.

Solpunkten i Kristianstad ekonomisk förening
En andelsförening skapad för att kunna sälja andelar i solcellsparken. Den ekonomiska föreningen äger ca 1/3-del av Solpunkten™, totalt 12 860 andelar. En andel utgör 100 W i effekt. Det motsvarar 100 kWh per år eller drygt 8 kWh per månad.


Investeringen och framtiden

Hur mycket tjänar jag på min investering? 
Normalt räknar man med ca 12-15 år innan investeringen har betalat sig. Andelselen ger därefter en vinst under resterande tid av parkens förväntade livslängd på ca 30 år. 

Vad händer när panelernas livslängd är slut? 
Det blir upp till ägarna av parken, det vill säga medlemmarna i andelsföreningen att besluta om vad man vill göra.  Det kan mycket väl vara så att panelernas livslängd är längre än 30 år. 

Vad händer i framtiden tror ni?
Diskussioner förs i politiken att ge andelsägare till förnybar energi skattebefrielse av energiskatten, på samma sätt som om solceller på det egna taket. Godkänns förslaget kommer avbetalningstiden att istället bli ca 10-12 år. Skulle dessutom elpriset bli högre blir Investeringen än mer lönsam.


Teknisk information och miljö

Hur länge håller solcellerna? 
Den förväntade livslängden på solcellerna är 30 år, men kan bli längre än så.

Vad är det för verkningsgrad?  
Verkningsgraden är ungefär 19,5 procent på panelerna vilket innebär att drygt 19 procent av energin i solstrålarna omvandlas till ren el. 

Vad är det för energiåterbetalningstid? 
Det tar idag 1-1,5 år för solcellen att producera så mycket energi som det har gått åt för att tillverka den. 

Hur stor är en panel? 
En panel har måtten 2 115 x 1052 x 35 millimeter och väger 24 kilo. En panel motsvarar lite drygt 4 andelar i elproduktion. 

Vad är det för typ av panel? 
Panelerna är av typen monokristallina solceller med halvceller. Panelerna kommer från LONGI Solar som är en av världens största tillverkare av solpaneler.

Vem levererar solpanelerna? 
Solkompaniet AB har levererat och installerat solpanelerna till parken. Vi har varit noga med att välja en leverantör med erfarenhet av att bygga solcellsparker i Sverige och att de uppfyller alla lagkrav och elinstallationsregler.