Vanliga frågor om Solpunkten

På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna vi får om Solpunkten, och svar på frågorna. Saknar du någon information är du välkommen att kontakta vår kundservice som gärna hjälper dig.

Föreningen 

Hur många andelar har andelsföreningen? 

Totalt 12 860 andelar, varav varje andel utgör 100 W i effekt. Det motsvarar 100 kWh per år eller drygt 8 kWh per månad, vilket är fast, men avdraget för energin kommer att förändras beroende på antalet soltimmar och elpris under månaden. 

Var ligger  Solpunkten?

Solpunkten finns vid Lägsta punkten i Kristianstad på mark som inte kan användas till  varken bostäder eller  jordbruksmark. Hela parken kommer bestå av nästan 9 200 st paneler, med 435 W effekt och med 30 procents lutning i söderläge. 

Vem äger marken där Solpunkten ligger?  

Kristianstads kommun äger marken och C4 Energi AB har tecknat ett arrendeavtal med dem. 

Hur kommer elen hem till mig?  

Via elnätet som förbinder alla producenter och elanvändare i Sverige. 

Köp av andelar 

Vem får köpa solcellsandelar i Solpunkten?  

Alla har möjligheten att köpa solcellsandelar i Solpunkten. Erbjudandet riktar sig till såväl konsumenter, som företag som vill vara med och driva tillväxten av hållbar och framtidssäker el och är elhandelskunder hos C4 Energi AB. Du köper solcellsandelar genom medlemskap i Solpunkten i Kristianstad ekonomisk förening. Du måste ha C4 Energi som elhandelsleverantör

Vad erbjuds köparen?  

Som medlem i Solpunkten i Kristianstad ekonomisk förening kan du som andelsägare ta del av solenergi från Solpunkten. Den volym din andelsenergi täcker ger ett avdrag på ditt avtalspris, dvs du köper elen billigare och du har dessutom gjort ett aktivt val, som innebär att du bidrar till att förse det svenska energisystemet med mer förnybar energi för dig och kommande generationer. 

Varför får kund bara teckna andelar motsvarande 60% av egen förbrukning?  

Tanken med andelarna i solparken är att de ska täcka en del av den egna förbrukningen. Eftersom förbrukningen varierar år från år och vi på sikt tror på mer effektiv energiförbrukning i framtiden vill vi vara säkra på att kunden inte sitter med ett överskott av andelar som ska säljas på marknaden, utan får full användning av sina solenergiandelar. Vi vill förstås också att andelarna ska räcka till så många som möjligt som önskar vara med i energiomställningen. Därför har vi satt en gräns på 60%. 

Vad kostar en andel och hur många kWh får jag ut per år?  

En andel kostar 980 kr och ger dig 100 W av parkens effekt vilket motsvarar 100 kWh per år eller 8,33 kWh/mån.

Hur mycket tjänar jag på min investering?  

Normalt räknar man med ca 12-15 år innan investeringen har betalat sig. Andelselen ger därefter en vinst under resterande tid av parkens förväntade livslängd på ca 30 år. Man ska se köpet av andelar som en försäkring mot höga elpriser.

Just nu är vi dock inte i en normal situation, inte heller när det gäller elpriser, vilket gör att avbetalningstiden dessvärre blir betydligt längre. Diskussioner förs i politiken att ge andelsägare till förnybar energi skattebefrielse av energiskatten, på samma sätt som om solcellerna satt på det egna taket. Godkänns förslaget kommer avbetalningstiden att vara ca 10-12 år. Investeringen blir mer lönsam om elpriset på marknaden stiger, medan om el priset sjunker försämras lönsamheten. 

Tillkommer några kostnader utöver min investering?  

Nej, affärsmodellen är uppbyggd så att alla kostnaderna täcks innan avdraget till andelsägarna görs. Det innebär att den el som dina andelar producerar ger ett avdrag på din elhandelsfaktura från C4 Energi varje månad, mer på sommarhalvåret när produktionen är större.  Du betalar dock nätöverföringsavgift samt statliga skatter och avgifter, som energiskatt och elcertifikat för all el du använder, på samma sätt som du gör idag. Dock kan du få en skattereduktion, som motsvarar energiskatten, för andelsägare av förnybar energi, se svar på frågan ”Hur mycket tjänar jag på min investering”.  

Nyttjande av solenergin från parken  

Värdet som dina andelar genererar kommer varje månad att dras av från kostnaden för den energi du förbrukat på din elhandelsfaktura. Om andelselen är mer än vad du som kund förbrukar en månad så flyttas överskjutande värde över till nästkommande månad. För överskjutande elanvändning, det vill säga den el du använder som inte täcks av dina andelar, faktureras du enligt det elhandelsavtal du tecknat med C4 Energi AB. 

Kan jag ta med mig mina andelar vid flytt?  

Ja, det kan du, men du måste kontakta C4 Energi AB för att knyta upp dina andelar mot elhandelsavtalet på din nya adress. 

Kan jag ge bort andelar?

Det går bra att ge bort ett andelsägande i Solpunkten till någon av dina nära och kära, oavsett var de bor eller vart de flyttar inom Sverige. Det enda kravet är att de använder C4 Energi som sin elleverantör.

Kan jag sälja mina andelar?  

Ja, du kan välja att sälja dina andelar privat på en marknadsplats som finns på C4 Energis hemsida eller på tex Blocket. Du kan också sälja tillbaka dina andelar till den ekonomiska föreningen mot det nominella inlösenvärdet som fastställs årligen (se stadgarna).  På C4 Energis hemsida kommer det att finnas en möjlighet till intressenter att köpa/sälja andelar. 

Om du som medlem träder ur föreningen ska du säga upp medlemskapet skriftligt. För att erhålla rätt till ersättning för dina andelar av den ekonomiska föreningen måste du skriftligen begära utbetalning av insatsen inom sex månader efter ditt utträde till styrelsen. Om du väljer att sälja dina andelar privat måste den nya ägaren ansöka om inträde i föreningen skriftligt till dess styrelse. Den nya andelsägaren måste också teckna ett elhandelsavtal med C4 Energi.

 Vad händer när panelernas livslängd är slut?  

Det blir upp till ägarna av parken, det vill säga medlemmarna i andelsföreningen att besluta om vad man vill göra.  Det kan mycket väl vara så att panelernas livslängd är längre än 30 år. 

Vad händer om en andelsägare dör eller går i konkurs?  

Vid dödsfall så blir det dödsboet som blir medlem till dess boet delas. Den som utan att vara medlem i  Solpunkten i Kristianstad ekonomisk förening förvärvar andelar ska ansöka om medlemskap inom sex månader efter förvärvet, annars anses den tidigare ägaren ha ansökt om utträde. Medlem som träder ut ur Föreningen äger efter skriftlig begäran rätt att erhålla ersättning för sina insatser inom sex månader efter avgången och inlösenvärdet uppgår till insatsens nominella värde enligt stadgarna i  Solpunkten i Kristianstad ekonomisk förening. Om en skriftlig begäran om utbetalning av insats ej inkommit inom sex månader efter utträdet tillfaller insatsen Föreningen. 

Vid konkurs hamnar ansvaret på konkursförvaltaren att sälja andelen. 

Elhandelsavtal C4 Energi AB 

Behöver jag ha C4 Energi AB som elhandelsleverantör om jag köper andelar?  

Ja, eftersom ditt avdrag för andelselen dras av på din elhandelsfaktura måste du ha C4 Energi AB som elleverantör. Har du inte det kan vi hjälpa dig att bli kund hos oss. 

Kan jag köpa andelar även om jag är bunden i ett elhandelsavtal med annan leverantör?  

Ja det kan du. När ditt elhandelsavtal med annan leverantör löper ut väljer du C4 Energi AB så kopplar vi solenergin till ditt elhandelsavtal och andelarnas värde dras löpande av från din förbrukningsfaktura. 

Vilket pris tar C4 Energi AB för elhandelsavtalet?  

Du som medlem erbjuds att välja mellan våra rörliga- och fastpris-avtal. För mer information om respektive avtalsform, läs mer om våra avtal här på hemsidan eller ta kontakt med vår kundservice.

Leverans och fakturering av mitt köp av andelar 

När ska jag betala mitt köp av andelar?  

När du har tecknat dig för ett köp av andelar och kundservice har kontrollerat att du är elhandelskund skickas fakturan till dig. När du betalt fakturan är du medlem i Solpunkten i Kristianstad ekonomisk förening och avdraget för dina andelar syns på din elhandelsfaktura.

När börjar solparken leverera energi?  

Solparken har redan börjat producera, men eftersom antalet soltimmar under hösten/vintern är begränsat driftsätts andelsföreningen i mars 2021. Merparten av den årliga energiutdelningen kommer mellan mars-september. 

Teknisk information 

Hur länge håller solcellerna?  

Den förväntade livslängden på solcellerna är 30 år, men kan bli längre än så.

Vad är det för verkningsgrad?  

Verkningsgraden är ungefär 19,5 procent på panelerna vilket innebär att drygt 19 procent av energin i solstrålarna omvandlas till ren el. 

Vad är det för energiåterbetalningstid?  

Det tar idag 1-1,5 år för solcellen att producera så mycket energi som det har gått åt för att tillverka den. 

Hur stor är en panel?  

En panel har måtten 2 115 x 1052 x 35 millimeter och väger 24 kilo. En panel motsvarar lite drygt 4 andelar i elproduktion. 

Vad är det för typ av panel?  

Panelerna är av typen monokristallina solceller med halvceller, vilket är den idag mest innovativa tekniken för kommersiella solceller.  Panelerna kommer från LONGI Solar som är en av världens största tillverkare av solpaneler.  Monokristallina solceller har tagit en större och större marknadsandel tack vare snabbare teknikutveckling vilket lett till högre effektivitet och bättre verkningsgrad. Med halvceller har tekniken tagit ytterligare ett språng och har på kort tid förbättrat effektiviteten med ca 3%. Tidigare var polykristallina vanligast, men från 2018 som var första året mono- och polykristallina solceller hade lika stor marknadsandel har monokristallina solceller tagit över och idag finns nästan bara monokristallina solceller på marknaden.

Vem levererar solpanelerna?  

Solkompaniet AB har levererat och installerat solpanelerna till parken. De är en av aktörerna med längst erfarenhet av att bygga solcellsparker i Sverige och de är noga med att uppfylla alla lagkrav och elinstallationsregler. 

Vi fler frågor vänligen kontakta vår kundservice.