Byt till ett närmre elavtal

Som ger tillbaka till din hemkommun. Inte till Stockholm, Skellefteå eller Tyskland. Här ser du vad skillnaden kan göra för dig och för Kristianstad.

Wä IF är en av alla de föreningar vi stöttar. Vi kallar det drivkraften.

 

Våra elavtal

 

 

Rörligt pris

Fast pris

Timpris

SmartEl

 

Nytt elpris månad
för månad

Inga överraskningar, alltid samma pris

Nytt elpris timme
för timme

Mix av fast och
rörligt elavtal

 

Tryck här för att ta reda på mer om våra elavtal och räkna ut ditt pris

 

Vi ger tillbaka till Kristianstad 

300 miljoner per år, för att utveckla vår hemkommun.

När du väljer ditt lokala energibolag bidrar du till att utveckla den kommun där du bor och verkar. C4 Energi är kommunalägt och vårt överskott går tillbaka till dig och din hemkommun.

Nu ökar vi investeringstakten markant

De kommande åren planerar vi att årligen investera i snitt 300 miljoner kronor per år. Bland annat kommer vi att:

  • Tiodubbla den årliga investeringssumman per kund för att utveckla och framtidssäkra ett robust elnät.
  • Kontinuerligt byta ut äldre ledningar och kabelskåp för att öka driftsäkerheten, till exempel på Centralsjukhuset.
  • Installera ny fjärrvärmepanna så att våra kunder kan få ännu tryggare, miljövänlig och lokalt producerad värme.
  • Utveckla och investera i fjärrvärmenätet för att öka driftsäkerheten och kunna erbjuda fler kunder fjärrvärme.
  • Installera en ny panncentral för att utöka fjärrvärmens kapacitet och minska avbrott.
  • Etablera en storskalig batterianläggning för att kapa effekttopparna och säkerställa att vi kan leverera till alla även när det är som störst efterfrågan.
  • Bygga fler solcellsinstallationer, exempelvis i form av en ny solcellspark, för att öka elproduktionen och självförsörjningsgraden.
     

Genom att förbättra vår infrastruktur kan vi hantera framtidens behov och på så sätt stärka konkurrenskraften i Kristianstad. Tillsammans gör vi gör vi det möjligt för Kristianstad att växa av egen kraft.

 

Spelar ditt elavtal någon roll?

12 000 medlemmar. Så många barn och ungdomar stöttar vi i det lokala föreningslivet.

Så ja, ditt val av elavtal spelar faktiskt roll. Vårt initiativ Drivkraften är ett av många sätt som vi ger tillbaka till din hemkommun.

Vi tror på samarbeten för att skapa en positiv påverkan på människor och miljö i Kristianstad.