Samhällsengagemang

Samhällsengagemang handlar om hur vi med gemensam kraft inom Kristianstad kommun arbetar för hållbar utveckling, såväl ekologisk, social som ekonomisk hållbarhet.

Ett starkt samhällsengagemang innebär att vi årligen genom vårt intiativ drivkraften samarbetar med en rad olika lokala aktörer inom exempelvis idrott, kultur, jämställdhet och trygghet. 

Genom vårt samhällsengagemang vill vi bidra till FN:s globala hållbarhetsmål och tror på samarbeten för att skapa en positiv påverkan på människor och miljö i Kristianstad. 

Förutsättningar för samarbete

Samarbete för att bygga samhällsengagemang som C4 Energi prioriterar:

  • Bidrar till alla barns och ungdomars lika möjlighet till rörelse, förbättrad fysisk och psykisk hälsa samt kulturliv.
  • Idrottsföreningar och organisationer som arbetar för att efterleva Riksidrottsförbundets arbete för hållbar utveckling – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
  • Bidrar till hållbarhetsinnovation, biologisk mångfald samt ta tillvara naturens resurser
  • Bidrar till ökad inkludering och jämlikhet genom att minska olika typer av utanförskap

Drivkraften 

Föreningar verksamma i Kristianstads kommun är välkomna att bli samarbetspartner med oss på C4 Energi i intiativet Drivkraften. I ansökan önskar vi information om föreningen, vilken verksamhet ni bedriver, hur mycket bidrag ni ansöker om samt era idéer kring samarbete. 

Ansökan till Drivkraften

Ansökan för 2024 är stängd. Sista ansökningsdagen var 31/8.

Du kommer att få besked under hösten. Ansökningar inkomna efter angivet datum kommer inte att behandlas.

Här hittar du C4 Energis policy för samhällsengagemang.pdf Vänligen läs den och se till att föreningen uppfyller kriterierna innan du skickar in din ansökan. Ni som förening är välkomna med en ansökan per förening och år. 

När du läst vår policy är du välkommen att skickan in din ansökan.

Skicka in din ansökan.