Välkommen på studiebesök

Vi på C4 Energi har flera olika verksamheter kopplat till energi. Vi älskar det vi gör och är stolta över att få visa upp våra anläggningar. Vi anordnar studiebesök för företag och föreningar som är intresserade av vår verksamhet. När det gäller skolklasser tar vi emot studiebesök i mindre grupper, från gymnasiet och uppåt.

Bild inifrån Allöverket.

Vi tar ofta emot skolklasser, föreningar eller miljöorganisationer som är intresserade av vår verksamhet och vill veta mer. För att göra ert besök så givande som möjligt vill vi gärna att ni preciserar vad ni är intresserade av att se när ni besöker oss.

Fjärrvärme och fjärrkyla

Centralt i Kristianstad finns vårt fjärrvärmeverk Allöverket som med sin höga skorsten syns på långt håll. Här producerar vi vår fjärrvärme som sen går ut i fjärrvärmenätet till våra villa- och företagskunder. Vi har också ett fjärrkylanät som kyler ner stora byggnader som Rådhus Skåne, C4 Shopping och Galleria Boulevard men också fastigheter längs med Västra storgatan i centrum där det finns butiker och kontorslokaler. Vi berättar gärna mer om detta vid ett studiebesök på Allöverket.

Elnät och solceller

Vårt elnät i Kristianstad och Åhus är mycket driftsäkert eftersom alla våra ledningar ligger under mark. Det pratas mycket nu om effektbrist kopplat till en ökad elanvändning. Vi på C4 Energi har också byggt en av Sveriges största solcellsparker i Kristianstad. Är det här frågor som du är intresserad av att veta mer om är ett studiebesök hos vår elnätsverksamhet kanske önskvärt?

Fibernät och Internet of Things

Vi bygger fibernät i Kristianstads kommun och inom en snar framtid kommer 95 % av invånarna i Kristianstads kommun att ha tillgång till fiber. C4 Energi arbetar också med att bygga upp ett nät för kommunikation med sensorer, vi gör helt enkelt Kristianstads kommun smartare med Internet of Things IoT. Det kommer att hända otroligt mycket inom det här området framöver och det har vi mycket kunskap kring som vi gärna delar med oss av.

Biogas och biogödsel

Vi kan köra bilar och bussar på bananskal. Visst är det fantastiskt? Samtidigt får vi biogödsel som återför näringsämnen till åkrarna så att vi kan producera ännu mer högkvalitativ mat. Vår biogasanläggning ligger i Karpalund strax utanför Kristianstad och där sker spännande processer för att få fram biogas och biogödsel. Vi tar gärna emot studiebesök och visar runt i anläggningen.

Biogasanläggningen i Karpalund utanför Kristianstad.