Hållbarhet

Hållbarhet är något som genomsyrar allt vi gör på C4 Energi. Det handlar om våra miljövänliga produkter och tjänster men exempelvis också hur vi engagerar oss socialt i kommunen där vi verkar och hur vi arbetar gentemot våra leverantörer.

Bild på gröna daggfuktiga blad, närbild.

För verksamhetsåret 2018 gjorde vi vår första hållbarhetsrapport. Årligen gör vi också ett klimatbokslut tillsammans med det oberoende forskningsföretaget Profu för att se vilket vårt klimatavtryck är. 

Vår miljöpolicy är C4 Energikoncernens miljömässiga intentioner och riktlinjer till verksamhetens omfattning, art och miljöpåverkan. Policyn är fastställd av VD och formellt antagen av vår styrelse. Det förväntas av den som arbetar för eller på uppdrag av oss, att känna till vår miljöpolicy och efterleva den i det dagliga arbetet.

C4 Energi är en viktig del av Kristianstads kommuns framgångsrika miljöstrategi. Miljöarbetet är integrerat som en naturlig del i C4 Energis verksamheter. Hela koncernen är certifierade enligt ISO 14001.

 

Hållbarhetsrapport 2023.png