Hållbarhetsrapporter

Vi värnar mycket om vårt hållbarhetsarbete. För att följa upp och ha möjlighet att löpande optimera ligger vår hållbarhetsrapport till grund. I maj lanserades förra årets rapport och vi är stolta över det arbete vi lagt ner.