För dig som är leverantör

Här finns information till dig som är leverantör till C4 Energi och vilka krav vi ställer i samband med fakturering.

Leverantör.jpg

För en mer hållbar hantering av leverantörsfakturor tar vi bara emot fakturor som e-faktura eller e-faktura via den externa portalen InExchange.

Alla fakturor som skickas till C4 Energi AB, C4 Elnät AB och Kristianstads Biogas AB måste innehålla nedanstående information. Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras. 

Instruktioner och krav vid fakturering

 • Leverantörens juridiska namn och adress
 • Leverantörens organisations-, momsregistrerings-, eller VAT-nummer samt uppgifter om innehav av F-skattsedel
 • Leverantörens bankgiro-/ plusgironummer
 • Fakturamottagarens juridiska namn
 • Korrekt fyrsiffrigt referensnummer - uppgifter om referensnummer lämnas av beställaren
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp - omfattas en faktura av omvänd moms måste det anges på fakturan tillsammans med VAT-nummer för det beställande bolaget och texten "Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller." eller motsvarande
 • Fakturor med både omvänd moms och momsplikt kan inte hanteras och kommer att returneras
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Information och beställda produkter/utförda tjänster
 • Betalningsvillkor 30 dagar efter godkänd leverans
 • Expeditionsavgifter eller fraktavgifter måste godkännas av beställaren

Referensnummer

Varje faktura ska vara märkt med ett referensnummer och uppgift om beställaren. Referensnummer ska anges i fältet Beställarreferens och uppgift om beställare i fältet Beställarereferens 2. Aktuella uppgifter lämnas av beställaren.

Om uppgifter saknas eller är felaktiga komma fakturan att returneras för korrigering.

Vid returnerad faktura 

Om inget annat avtalas kommer vi inte att accpetera dröjsmålsräntor eller administrativa kostnader för rättelser om fakturan avviker från instruktionerna ovan. Vid ny/ kompletterad faktura kommer vi att flytta fram förfallodag i relation till tidpunkten för motttagandet av den kompletta fakturan. 

Fakturaadresser och organisationsnummer

C4 Energi AB
Organisationsnummer: 556222-2223
VAT-nummer: SE556222222301
PEPPOL: 0007:5562222223
GLN-nummer: 7365562222226
Adress: Box 2105, 291 02 Kristianstad

C4 Elnät AB
Organisationsnummer: 556496-0044
VAT-nummer: SE556496004401
PEPPOL: 0007:5564960044
GLN-nummer: 7365564960041
Adress: Box 2105, 291 02 Kristianstad

Kristianstads Biogas AB
Organisationsnummer: 556792-7875
VAT-nummer: SE556792787501
PEPPOL: 0007:5567927875
GLN-nummer: 7365567927874
Adress: Box 2105, 291 02 Kristianstad