Ansök om samhällsengagemang

Här kan du ansöka om samhällsengagemang hos C4 Energi. Innan du skickar in din ansökan vill vi att du har läst vår policy.

Ansöker om

Självskattning hållbarhet

Finns det riktlinjer eller strategier för hållbarhet inom föreningen?
Mat, kläder, utrustning osv: Använder föreningen hållbara och miljövänliga material och leverantörer i sin verksamhet?
Resor: Tar ni hänsyn till klimat och miljö när ni planerar era transporter/resor inom era verksamheter?
Arbetar ni för att fler ska ha ekonomiska möjligheter att delta i er verksamhet?