Föregående månadspris

Här hittar du prisuppgifter för våra elavtal med rörligt pris. Har du några frågor är du välkommen att ringa vår kundservice 044-780 75 20 vardagar mellan 08:00-16:00. Vi erbjuder alltid 100 % fossilfri energi.

Rörligt löpande (priser anges i öre/kWh)

Avser maj 2024

Elområde Energipris Påslag Totalpris
SE1 (Luleå) 22,60 3,4 33,38
SE2 (Sundsvall) 22,60 3,4 33,38
SE3 (Stockholm) 28,67 3,4 40,96
SE4 (Malmö) 54,79 3,4 73,61


I vårt Energipris ingår inköpspris, elcertifikatavgift och ursprungsgarantier. I Totalpris ingår även påslag och moms 25%. Det är de volymvägda spotpriset som ligger till grund för våra rörliga priser och ändras från månad till månad.

Påslaget är för närvarande 3,4 öre/kwh exkl. moms. Elcertifikatavgiften är 0,7 öre/kWh exkl. moms.

Fast månadsavgift på 50 kr per månad inkl. moms.

Tillval: KristianstadsEl, tillägg 1 öre/kWh exkl. moms. Lokalproducerad 100% biobränsle från Allöverket.

 

Här hittar du prishistoriken för Rörligt energipris SE4