Svaret är här

Undrar du också över el- och energifrågan? Fråga oss som bor i dina kvarter. Som bryr sig om hur du och hela Kristianstad mår. Och som gärna berättar mer om dina möjligheter.

C4 Energi är ditt energibolag i Kristianstad kommun. Vinsten går tillbaka till dig och överskottet återges i form av infrastruktur och investeringar samt sponsring till lokalt föreningsliv. På så sätt kan vi säkra en trygg, hållbar och välutvecklad energiförsörjning för oss boende här. 

Christoffer¨2 800 x 425 px.jpg

Christoffer Arvidsson, expert på fjärrvärme och energilösningar.

Alltid med hållbarhet i fokus 

All el du köper från C4 Energi är 100% förnybar och kommer från vind, vatten, sol och biobränsle. Vi säkerställer att elen är förnybar genom att köpa in ursprungsgarantier i motsvarande mängd som våra kunders årliga elanvändning.

Hos oss får du alltid ett elavtal som gör miljön en tjänst. Om du bor inom vårt elnät gör du samtidigt dig själv en tjänst eftersom du får en gemensam faktura för både elnät och elhandel.

Framtidens smarta vardagsliv

Vi kan hjälpa dig med framtidens smarta vardagsliv. Energieffektivisera, teckna elavtal eller satsa på solceller, fiber, fjärrvärme eller elbilsladdning. Möjligheterna är många. 

Välkommen att bli kund och en del av C4 Energi-familjen!

Här kan du läsa mer om våra tjänster