Elavtal som gynnar klimatet

Du som kund hos oss på C4 Energi är enkelt med och bidrar till ett fossilfritt liv – oavsett vilket elavtal du väljer. Våra elavtal består alltid av en fossilfri energimix och du kan också välja till förnybar el, vilket innefattar närproducerad el från Allöverket i Kristianstad. 


Vad är skillnaden mellan fossilfri el och förnybar el?

Fossilfri el är energi som inte genereras genom förbränning av fossila bränslen såsom kol, olja eller naturgas. Elen kommer från energikällor som sol, vind, vattenkraft och kärnkraft, samt energieffektivitet och lagringstekniker. Målet är att eliminera utsläppen av växthusgaser från elproduktionen.

Förnybar el är en underkategori av fossilfri el. Den kommer enbart från naturliga och förnybara energikällor som solenergi, vindkraft, vattenkraft och biobränsle. Det innebär att dessa energikällor är självförnyande och inte bidrar till uttömningen av icke-förnybara resurser. 

Elavtal som är bra för klimatet

Sammanfattningsvis, medan fossilfri el inkluderar en bredare uppsättning teknologier, är förnybar el specifikt begränsad till naturliga och hållbara energikällor. Båda alternativen är viktiga för att minska beroendet av fossila bränslen och minska klimatförändringarna.