C4 Energis styrelse

C4 Energis styrelse är politiskt tillsatt och valresultatet i kommunvalet vart fjärde år styr vilka partier som ska finnas representerade i bolagets styrelse.

C4 Energis nuvarande styrelse

Jan Svensson (Kd) ordförande
Anna-Lena Fantenberg (S) vice ordförande
Bertil Troberg (S) ledamot
Magnus Englund (M) ledamot
Ulf Börkell (Sd) ledamot

Michael Carlqvist (L) ersättare
Roland Sandelin (S) ersättare

Revisorer

Revisor i alla tre bolagen är Öhrlings PWC.

Lekmannarevisorer i alla tre bolagen är Göran Sevebrant och Bill Nilsson.

Personalföreträdare

C4 Energi AB: Jens Persson, ordinarie (SEKO), Emil Ballovarre, ordinarie (Ledarna), Jörgen Dahl, ersättare (Vision) och Jessica Persson, ersättare (Ledarna).

C4 Elnät AB: Jörgen Dahl, ordinarie (Vision), Jessica Persson, ordinarie (Ledarna), Jens Persson, ersättare (SEKO) och Emil Ballovarre, ersättare (Ledarna).