C4 Energis styrelse

C4 Energis styrelse är politiskt tillsatt och valresultatet i kommunvalet vart fjärde år styr vilka partier som ska finnas representerade i bolagets styrelse.

Bilden föreställer C4 Energis styrelse

C4 Energis styrelse f.v: Magnus Englund, Bertil Troberg, Rune Simonsson, Anna-Lena Fantenberg, Jan Svensson, Ulla Malmgren och Ulf Börkell.

C4 Energis nuvarande styrelse

Jan Svensson (Kd) ordförande
Anna-Lena Fantenberg (S) vice ordförande
Magnus Englund (M) ledamot
Rune Simonsson (L) ledamot
Ulf Börkell (Sd) ledamot

Ulla Malmgren (M) ersättare
Bertil Troberg (S) ersättare

Revisorer

Revisor i alla tre bolagen är Öhrlings PWC.

Lekmannarevisorer i alla tre bolagen är Göran Sevebrant och Bill Nilsson.

Personalföreträdare

C4 Energi AB: Ola Losell, ordinarie (SEKO), Emil Ballovarre, ordinarie (Ledarna), Jörgen Dahl, ersättare (Vision) och Jessica Persson, ersättare (Ledarna).

C4 Elnät AB: Jörgen Dahl, ordinarie (Vision), Jessica Persson, ordinarie (Ledarna), Ola Losell, ersättare (SEKO) och Emil Ballovarre, ersättare (Ledarna).

Kristianstads Biogas AB: Ola Ovesson, ordinarie (Transport).