C4 Energis styrelse

C4 Energis styrelse är politiskt tillsatt och valresultatet i kommunvalet vart fjärde år styr vilka partier som ska finnas representerade i bolagets styrelse.

C4 Energis nuvarande styrelse

Jan Svensson (Kd) ordförande
Anna-Lena Fantenberg (S) vice ordförande
Per-Ingvar Nilsson (L) ledamot
Franc Krizanec (M) ledamot
Bo Lave Nilsson (SD) ledamot

Gösta Knutsson (KD) suppleant
Bertil Troberg (S) suppleant

Revisorer

Revisor i alla tre bolagen är Öhrlings PWC.

Lekmannarevisorer

Roland Krantz (S)
Göran Sevebrant (M)
Sven Gunnar Linné (S)
Bill Nilsson (SD)
Lars Thuvesson (SD)
Fredrik Hamrin (M)
Fredrik Berndt (L)

Personalföreträdare

C4 Energi AB: Jens Persson, ordinarie (SEKO), Emil Ballovarre, ordinarie (Ledarna), Jörgen Dahl, ersättare (Vision) och Jessica Persson, ersättare (Ledarna).

C4 Elnät AB: Jörgen Dahl, ordinarie (Vision), Jessica Persson, ordinarie (Ledarna), Jens Persson, ersättare (SEKO) och Emil Ballovarre, ersättare (Ledarna).