Nyckeltal

I en koncern som vår finns det självklart många spännande siffror att redovisa. Här nedan följer några nyckeltal för C4 Energikoncernen (Mkr).

C4 Energi i siffror

  2022 2021
Nettoomsättning 807 698
Resultat efter finansiella poster 76 128
Balansomslutning 1 855 1 785
Nettoinvesteringar 198 145
Kassaflöde från rörelsen -1 85
Avkastning i sysselsatt kapital (%) 6,6 10.1
Avkastning eget kapital (%) 7,2 13,1
Soliditet (%) 46,6 45,8
Försäljning av fjärrvärme (GWh) 338 369
Elproduktion Allöverket (GWh) 86 83
Försäljning fjärrkyla (MWh) 2 886 3 491
Överförd energi elnät (GWh) 478 518
Biogasproduktion 57 62
Antal elnätsabonnemang 28 905 29 188
Antal fastigheter anslutna, eller med möjlighet att ansluta sig till fibernätet 38 649 37967
Medeltal anställda 101 98

 

Bild på Stora torg i Kristianstad