Så blir elnätsavgifterna 2023

Elnätsavgiften höjs från 2023. Vi vet att många hushåll och företag kämpar just nu och därför är vi glada över att Svenska Kraftnät infört ett kostnadstak för sina avgifter, vilket innebär att vi inte behöver dubblera elnätsavgifterna som tidigare befarades. Men på grund av ökade kostnader som ändå uppstår höjs nätavgiften nästa år.

Alla som bor i C4 Elnäts nätområde i Kristianstad och Åhus betalar nätavgift. Nätavgiften för elnätet är kostnaden för överföring av el samt för drift och underhåll av elnätet. Elnätet är myndighetsreglerat vilket innebär att man inte själv väljer elnät.

Den nya elnätshöjningen träder i kraft den 1/1 2023 för det stora kundkollektivet och 1/2 för högspänningskunder. Höjningen kommer att variera mycket mellan kundgrupper. Vi höjer både den fasta och den rörliga delen samt för effektkunder även effektavgiften. Den största höjningen är på den rörliga delen, vilket innebär att höjningen kan variera kraftigt beroende på hur mycket el man använder.

När el transporteras genom elnäten ut till hushåll och företag uppstår nätförluster. Förlusterna uppstår i stamnätet, regionnäten och vårt lokala elnät i Kristianstad och Åhus. Elnätsföretagen måste ersätta dessa förluster genom att köpa in lika mycket el som går förlorad. Nätförluster har alltid ingått i elnätsavgiften och är ingen ny avgift för elnätskunderna.

Då nätförlusterna i kombination med höga energipriser på elmarknaden får större betydelse för överföringsavgiften kommer sannolikt elnätsavgiften även att framöver kunna variera, upp och ner, beroende på prisutvecklingen. Då vi inte kan påverka dessa kostnader får vi enligt Energimarknadsinspektionen, som reglerar nätbolagens prishöjningar, föra kostnaderna vidare till kunderna via nätavgiften.

— Höjningen är historiskt mycket hög och består främst av kostnader till överliggande nät men samtidigt måste även vi ta höjd för framtida elnätskapacitet i kommunen. Höjningen kunde dock ha varit mycket värre om inte Svenska Kraftnät infört ett kostnadstak för sin avgifter under 2023, säger Tommy Karlsson, Affärsområdeschef C4 Elnät AB.

    På din faktura eller på Mina sidor kan du se vilken nättariff du har. Klicka sedan in på den sida nedan som är relevant för dig och kontrollera din nya avgift genom att läsa av tabellen och multiplicera din förbrukning med ditt nya pris.

    Publicerad: 2022-11-29