Våra priser för elnätet företagskunder

Nätavgiften för elnätet är kostnaden för överföring av el till ditt företag samt för drift och underhåll av elnätet.

Prislista Elnät baserat på säkring

(Gäller från och med 2023-01-01)

Mätarsäkring Ampere (A) Fast nätavgift kr/år
inkl. moms
Fast nätavgift kr/år
exkl. moms
Lägenhet 1 735 1 388
16 A 3 750 3 000
20 A 5 195 4 156
25 A 6 485 5 188
35 A 9 490 7 592
50 A 14 045 11 236
63 A 18 535 14 828
80 A 26 330 21 064
100 A 36 885 29 508
125 A 52 370 41 896
160 A 70 745 56 596
200 A 92 270 73 816
Rörlig avgift Pris inkl. moms Pris exkl. moms
Överföring 20,00 öre/kWh 16,00 öre/kWh
 

I den fasta avgiften ingår de tre statliga avgifterna, elberedskapsavgiften, elsäkerhetsavgiften och nätövervakningsavgiften.

Energiskatten tillkommer. 


Anslutningsavgift

Du som ska ansluta en ny fastighet till vårt elnät behöver betala en anslutningsavgift.

Ersättning vid inmatning

Vid småskalig produktion ersätts du för den el som du producerar och matar in i elnätet.
Läs mer ersättning och avgifter för inmatningskunder.