Höga elpriser och ansträngt elnät 9-18 december

För att undvika dyra elräkningar och överbelastning av elnätet behöver vi alla spara el nu. – Varje tänd lampa och kWh räknas, man befarar att elpriserna kommer att dubbleras under perioden, säger Daniel Persson, Affärsområdeschef på C4 Energi.

Varför händer detta nu?
Allt kallare väder och minskad elproduktion i södra Sverige är den största orsaken. Vi har redan en ansträngd energisituation och den 9-18 december blir det ett driftstopp av kärnkraftverket i Oskarshamn vilket påverkar det redan extrema läget.

Hur påverkar det mig?
Utfallet på december månads första dagar indikerar på att månadens pris kommer bli mycket högre än i fjol, ca 4 kr/kWh men kan bli ännu högre än så. En elförbrukning på 1000 kWh under månaden kommer då att kosta flera tusen kronor för dig som har Rörligt avtal. Du kan läsa mer om hur du kan förbereda dig här.

Vad kan vi göra?
Om alla hjälper till att minska elanvändningen, oavsett avtalsform, kan vi tillsammans hålla nere elpriserna och minska risken för frånkoppling och överbelastning av elnätet. Du kan läsa mer om elavbrott vid elbrist och frånkoppling här.

Tack för att du hjälper dig själv att få en lägre elkostnad och oss som energibolag att kunna bibehålla stabilitet i vårt lokala nät i Kristianstad och Åhus, men också i det nationella och regionala elnätet. Varje kWh räknas!

Har du frågor och känner dig orolig?
Du är välkommen att kontakta vår kundservice 044-780 75 20 eller kundservice @c4energi.se.Vi hjälper dig gärna!

Publicerad: 2022-12-07