Lokala lantbrukare i cirkulärt kretslopp

I två decennier har C4 Energi samarbetat kring biogödsel och biogas med far och son Torgil Bertilsson och Peter Brenner i Vä. Det är en långsiktigt hållbar modell som bygger på lokalt cirkulärt tänk.

- 20 års samarbete talar för sig självt, säger Torgil Bertilsson. C4 Energi är mycket lyhörda gentemot oss. Grisuppfödarna Bertilsson och Brenner bistår med gödsel som C4 Energi använder med matavfall och rester från livsmedels- och foderindustrin för produktionen av biogas. Utöver biogas, som gör nytta som förnybart drivmedel i lokala bussar, resulterar processen i certifierad närproducerad biogödsel.

Denna rötade gödsel returnerar C4 Energi till Bertilsson och Brenner samt växtodlingslantbrukare som de har avtal med. Dessa använder i sin tur den på åkrarna för att producera lokala råvaror. - Det är en stor fördel för alla inblandade, säger Torgil Bertilsson. Den biogödsel vi får tillbaka frigör sin näring snabbare för växterna och luktar bara en bråkdel jämfört med flytgödsel.

Smart spridning

När C4 Energi utvunnit energin och kör tillbaka gödseln görs stopp hos Bertilsson/Brenners samarbetspartner. Det cirkulära upplägget är alltså optimerat även avseende transporter. Biogödseln och användningen av den är noggrant kontrollerad eftersom det är viktigt att undvika näringsläckage. Det handlar om ett sunt och helhetligt kretslopp.

Väljer närproducerat
Torgil Bertilsson ansvarar för uppfödningen av grisarna, Peter Brenner för de 200 hektaren åkermark samt viss maskinstationsverksamhet. De odlar potatis och sockerbetor samt spannmål och proteinrika åkerbönor till grisarna. Utöver detta använder de lokala restprodukter från såväl bränneri som mejeri.

Kontakta oss
Läs gärna mer om vår biogödsel och biogas och kontakta gärna vår kundservice 044-780 75 20 eller kundservice@c4energi.se om du har några frågor. 

Publicerad: 2022-07-04