Nya elnätsavgifter från juli 2022

Från 1 juli 2022 höjer C4 Energi elnätsavgiften (elöverföringsavgiften). För dig som nätkund hos C4 Energi innebär det en genomsnittlig ökning på ca 6%, med en variation mellan olika kunder och kundsegment.

Grundorsaken är den geopolitiska situationen i Europa som påverkar elprisutvecklingen i Sverige (synnerhet i SE4). Prisutvecklingen har gjort att kostnaderna för de förluster som alltid uppstår vid överföring av el, de så kallade nätförluster, ökat ytterligare.

Vårt lokalnät i Kristianstad får el via E.ON:s regionnät, som i sin tur tar emot el via det rikstäckande stamnätet. Höjningar av stamnäts- och regionnätsavgifter förs vidare till kunderna via C4 Energis elnätsavgift.

Då vi inte kan påverka kostnader som beror på vår omvärld får vi enligt Energimarknadsinspektionen, som reglerar nätbolagens prishöjning, föra dessa vidare till kunderna genom elnätsavgiften.

Den höjda avgiften ger kostnadstäckning för överföringsförluster i lokal-, region- och stamnät men genererar ingen extra vinst till C4 Energi.

På senaste tiden har elpriserna förändrats kraftigt, från rekordlåga priser sommaren 2020 till historiskt höga elpriser under hösten 2021 och inledningen av 2022. Det har gjort att Svenska Kraftnäts spotprisbaserade överföringsavgift har varierat kraftigt samtidigt som den har ökat. Sammantaget har detta skapat en stor osäkerhet på marknaden, vilket påverkar prissättningen för elnätsprislistan 2022 och framåt.

Från 1/7 2022 kommer elnätsavgiften (elöverföringsavgiften) justeras. De nya priserna hittar du i länkarna nedan:

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta C4 Energis kundservice på 044-7807520 eller e-post kundservice@c4energi.se.

Publicerad: 2022-06-14