Elnätshjälte

Till följd av energiomställningen och elektrifieringen av samhället krävs det stora arbeten i elnätet. Christian är en av våra kollegor som arbetar med historiskt höga investeringar för att lyckas.

120 miljoner är investeringsbeloppet för elnätet under 2023. Att vi fortsätter utveckla ett driftsäkert och modernt elnät är grunden för att få kommunen att växa. På Industrigatan i Kristianstad sitter Christian på kontoret. Han är en av medarbetarna på C4 Elnät AB som jobbar på ett eller annat sätt för att utveckla kommunens elnät.

För att lyckas nå ut med tillräcklig effekt även när elektrifieringen ökar och omställningen knackar på dörren, behöver vi göra stora insatser i elnätet. Under 2022 påbörjades bolagets historiskt största investeringsprogram inom kommunens elnät, vilket innebar att vi satsade ungefär 4000 kronor per elnätskund. Arbetet kommer pågå fram tills 2027 och räknas gå på ungefär 700 miljoner.

-        Vi behöver kunna tillhandahålla den effekt som behövs för att möta kundernas behov. Med elektrifieringen och den gröna omställningen blir det en utmaning, men med stora investeringar, nätutvecklingsplaner och en hög grad av samordning inom kommunen, skapar vi förutsättningar för tillväxt.

Att bygga ut och förnya delar av elnätet är en viktig process i arbetet med samhällets utveckling. Framtidens Kristianstad kräver ett stabilt elnät som klara av att nå ut till nuvarande elnätskunder. Men inte minst för att locka fler företag att etablera sig i kommunen och på så sätt skapa tillväxt.

-        Ett robust och välutbyggt elnät är en grundförutsättning för att industrier och företag skall vilja etablera sig i vår kommun. Vi behöver kunna försäkra dem om att vi har tillräckligt med kapacitet för att bli konkurrenskraftiga och växa som kommun.

Att lyckas med energiomställningen, den ökade elektrifieringen av samhället och samtidigt ha ett tryggt och kapacitetssäkert elnät är en stor utmaning. För att möta det krävs insatser av oss alla. Men med gemensamma krafter för Kristianstad, klarar vi av utmaningarna framför oss.