Batterihjälte

Solenergi och batterilagring för en hållbar framtid, läs hur Stefan optimerar hushållets energiförbrukning.

240 kWh i månaden

I det trevliga vattentornsområdet i Åhus bor Stefan med sin Fru. På taket av deras villa glänser solen över solcellspanelerna och i garaget står ett batteri fullt av energi. Stefan är en av våra kunder som kan ses som pionjär inom batterilagring i kommunen. I hushållet förflyttas ungefär 240 kWh i månaden mellan solceller och batteri.

Investering i hållbarhet

Det var många faktorer som ledde till investeringen av solceller och batteri. Dels var det rätt i tiden med en osäker elmarknad, dels för att det är ett steg i omställningen. Stefan förklarar.

"Det låg rätt i tiden med höga elpriser och en osäker marknad. En annan faktor till investeringen var också att vi vill lämna ett gott avtryck på miljön och för en hållbar utveckling. Vi ser detta som en investering för våra barn och kommande generationer."

Samarbete med C4 Energi

Stefan är sedan tidigare kund hos C4 Energi med produkter som elhandelsavtal, fjärrvärme samt fiber. När det var dags för solceller och batterilager jämfördes tre olika större bolag, där det lokala energibolaget drog längsta stråt. Och det har varit en smidig resa. "Samarbetet med C4 Energi har varit enkelt, smidigt och professionellt, jag är nöjd" säger Stefan.

Fördelar med batteriet

När det kommer till fördelarna med batteriet finns det många, såsom att jämna ut energiuttaget och lagra överskottsel. Stefan berättar att på 10 månader har han förbrukat 5000 kWh, varav 2000 kWh går till elbilen och 7000 kWh varit rent överskott.

Avlastning för elnätet

Med batterier och solceller kan man lagra sitt överskott i batteriet. På dagtid, när solen är stark, laddar batteriet upp. På kvällen, när behovet är högt, används den lagrade energin. Detta avlastar elnätet genom att jämna ut topparna och dalarna i elanvändningen. Så Stefans insatser hjälper inte bara honom själv att spara pengar och leva hållbart, utan de gynnar även hela samhället genom att minska belastningen på elnätet.

Kommande tekniker

Stefan lägger också till en kommentar om vad han gärna skulle vilja se mer av i framtiden. "Jag vill se mer uppmärksamhet om batterilagring, särskilt i kombination med solceller där en speciell växelriktare behövs. Även ny teknik är på ingång där man kan skicka energi mellan bilbatteri, laddbox och fastighet.”

Tack Stefan

Tillsammans med C4 Energi står Stefan för en hållbar framtid i Kristianstad. Läs mer om batterilagring här.