113 100 ton mindre koldioxid i världen

Tillsammans med våra kunder bidrar vi till en minskad klimatpåverkan i världen. Under 2019 kunde 113 100 ton koldioxid undvikas tack vare C4 Energi och att våra kunder väljer våra miljövänliga produkter.

Solcellspanelerhimmel 825x400.jpg

Alla företag som producerar varor och tjänster bidrar mer eller mindre till utsläpp av växthusgaser. Ett energiföretag står för en relativt stor klimatpåverkan jämfört med många andra verksamheter. Samhällets energiproduktion tillsammans med alla transporter står för merparten av våra utsläpp av växthusgaser. Trots detta visar C4 Energis klimatbokslut att vår klimatpåverkan är negativ, det vill säga att utsläppen i världen är lägre med C4 Energis verksamhet än utan.

- Totalt bidrog C4 Energi till att 113 100 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) inte släpptes ut under 2019. Att det undviks så pass stora utsläpp beror på att beräkningarna även tar hänsyn till hur C4 Energis verksamhet påverkar samhället i stort, förklarar Johan Sundberg från det oberoende forskningsföretaget Profu i klimatbokslutet som de hjälper C4 Energi att årligen göra för verksamheten.

Profu förklarar i klimatbokslutet att de grundläggande nyttigheter som produceras av C4 Energi och som efterfrågas i samhället, exempelvis värme, el, och fordonsdrivmedel kommer att efterfrågas oavsett om C4 Energi finns eller inte. Då är C4 Energis produkter ett bra jämfört med alternativen.

- Det är glädjande att kunna visa på att vår verksamhet bidrar till att det undviks koldioxidutsläpp. 113 100 ton kanske är en abstrakt siffra men om vi ska förklara det enklare kan vi säga att om alla invånare i Kristianstads kommun avstod från att köra bil under 1,1 år skulle detta innebära lika mycket undvikna koldioxidutsläpp som C4 Energi bidrog med under 2019, säger Malin Sturesson kommunikatör på C4 Energi.

Man kan också säga att C4 Energis bidrag till att undvika klimatpåverkan under 2019 är lika stor som bidraget från 205 fotbollsplaner täckta med solcellspaneler.

Det bidrar du till genom att vara kund hos oss! Tack!

Bli elhandelskund hos C4 Energi

Läs hela vårt klimatbokslut för 2019

Här finner du mer information om vår fjärrvärme

Publicerad: 2020-03-23