10 000 paneler sätter Kristianstad på solcellskartan

Önskar du att du hade kunskap, ork och pengar att anlägga solceller på villataket? Eller drömmer du om egna solcellspaneler men bor i lägenhet? Snart tas första spadtaget för den stora solcellsparken vid Lägsta punkten utanför Kristianstad och de som vill kommer kunna köpa in sig i projektet.

Bild på skylt där det står Lägsta Punkten

Det är inte för intet som Lägsta punkten längs E22 har fått sitt namn. Platsen som ligger drygt 2,3 meter under havsnivån är Sveriges lägsta punkt som inte är grävd. Marken här är sank och det kommer krävas ett ordentligt markarbete och rejäla lösningar för att säkra de 10 000 solcellspanelerna.

– Vi måste ha stabila stativ och panelerna måste upp lite så de inte riskerar att bli dränkta i vatten. När det blåser förvandlas de dessutom till vindfång så de måste vara stadigt förankrade i marken, berättar Göran Thessén, vd på C4 Energi.

Kristianstads nya landmärke

Även om det rent praktisk kan ha sina utmaningar att anlägga en av Sveriges största solcellsparker på drygt åtta hektar sankmark, så är solförutsättningarna enastående på platsen. Att den dessutom ligger intill E22 gör inte läget sämre.

– Parken kommer att synas från vägen när man passerar vilket gör den till ett landmärke för Kristianstad som gynnar både staden och C4 Energi, säger Göran Thessén.

Slutförhandlingarna med den utvalda entreprenören som både ska sköta inköp av solcellspaneler och anlägga parken, avslutades nyligen och nu gäller det att sätta en realistisk tidplan för när anläggningen ska stå färdig.

Förhoppningen är att första spadtaget ska tas i sommar och att parken ska kunna tas i bruk i september.

– Tanken är att vi ska börja sälja andelar redan innan anläggningen är färdig eftersom det alltid tar tid att samla tillräckligt med kunder som är intresserade, säger Göran Thessén och förklarar:

– Som privatperson eller mindre företag kommer man som elhandelskund till C4 Energi att kunna köpa in sig
i andelar i solcellsparken via en förening. Som större företag erbjuds möjligheten att direktinvestera i parken eller teckna långa fastprisavtal på 15 år eller mer. Exakt var priserna kommer att landa är inte klart
men de kommer att vara förmånliga.

Miljövänligt med solceller

Det största värdet i att producera egen el är att man minskar sin elkostnad och moms. Bygger man på eget
villatak slipper man dessutom energiskatten på den el man förbrukar själv. Det finns också investeringsstöd
att söka.

– Om man äger solcellsandelar i en förening slipper man dessvärre inte energiskatten idag. Men det pågår
ett arbete på departementsnivå för att andelsägare ska få samma skattemässiga förmåner som de med egna solceller på taket, förklarar Göran Thessén.

Vill man hellre bygga på eget tak än att köpa andelar i solcellsparken, erbjuder C4 Energi nyckelfärdiga solcellsanläggningar. Men oavsett var solcellerna placeras är den allra största vinnaren i sammanhanget miljön.

– C4 Energi är ett väldigt klimatsmart företag. Om inte vi fanns skulle klimatet belastas med 113 000 ton koldioxid mer per år eftersom kunderna då hade köpt energi från mindre miljövänliga verksamheter, säger Göran Thessén.

Läs mer om C4 Energis hållbarhetsarbete.

Sollcellsparken vid Lägsta punkten är nästa steg i arbetet.

– Det känns fantastiskt roligt att vi är så tidigt ute både ur ett internationellt och ett lokalt perspektiv, säger Göran Thessén.

Här kan du läsa mer om våra solcellslösningar för villatak.

Publicerad: 2020-06-01