C4 Energi fortsätter arbetet mot en hållbar framtid

Vi är glada att presentera vår hållbarhetsredovisning för 2022! I vår hållbarhetsredovisning berättar vi stolt om vårt pågående arbete inom miljö, ekonomi och samhälle.

Hållbart samhälle och ekonomi
Rapporten lyfter fram våra insatser och hur vi bidrar till att göra Kristianstad till en trivsam och attraktiv kommun att bo och verka i.

Under året har energibesparing varit en central fråga för alla - både privatpersoner och företagare. Därför har stort fokus varit på att lyssna på våra kunder och hjälpa dem att tänka nytt när det gäller elförbrukning och energiplanering för framtiden.

Hållbara produkter och tjänster
Vår verksamhet består av flera affärsområden, och inom samtliga områden har vi aktivt arbetat med hållbarhetsfrågor. Vi har bland annat satsat på fler produkter och tjänster som hjälper våra kunder att göra smarta miljövänliga val.

Exempelvis har vi utökat vår verksamhet inom solceller vilket inneburit utökad kapacitet för att kunna leverera nyckelfärdiga solcellsanläggningar och lösningar för elbilsladdning. Kunderna bidrar därmed till att öka kommunens elproduktion och självförsörjningsgrad.

Vi är också stolta över att meddela att hela 99,8 % av våra bränslen för produktion av fjärrvärme kommer från förnyelsebara källor, närmare bestämt restprodukter från ett hållbart skogsbruk. Fjärrvärme förblir därför ett ekonomiskt och miljömässigt klokt alternativ som gynnar våra invånare i Kristianstad.

Fler hållbarhetssatsningar
Upptäck alla våra spännande hållbarhetssatsningar inom våra olika affärsområden genom att klicka på länken här.

Publicerad: 2023-05-16