Så mycket har vi sänkt elanvändningen

Elanvändningen i vårt elnät i Kristianstad och Åhus har minskat under november och december. – Ett riktigt gott betyg till Kristianstadsborna, små insatser ger stora effekter om alla tänker till, säger Tommy Karlsson, Affärsområdeschef C4 Elnät AB.

Genom energibesparingar kan vi sänka vår egen elkostnad och samtidigt minska belastningen på elnätet vilket minskar risken för frånkoppling. Vår analys visar att månadssnittet för elanvändningen minskat med 13 procent i november och december 2022 jämfört med föregående år.

Medeltemperaturen i december var ca 0,4 grader lägre än december 2021 och medeltemperaturen i november var ca 0,8 grader varmare än 2021 men sannolikt hushåller kunderna med elen på grund av läget och de höga priserna, menar Tommy.

– Vi har ett ansträngt läge och det är positivt att Kristianstadsborna tagit till sig av besparingstrenden, det är tufft för många hushåll och företag, och vi får hoppas att den extraordinära situationen i Europa kommer att lösa sig på sikt.

    Vi på C4 Energi tror att budskap från branschen och Energimyndigheten har gett effekt. Men precis som Tommy säger är det viktigt att vi alla tillsammans, lokalt här i Kristianstad men även nationellt fortsätter att elspara. Situationen med höga elpriser och elbrist under perioder kommer att fortsätta. Här finner du mer information om de höga elpriserna och hur du kan förbereda dig.

    Mer information
    C4 Elnät ingår i koncernen C4 Energi och äger elnätet i tätorterna Kristianstad och Åhus och har ungefär 30 000 elnätskunder. Elnätet är myndighetsreglerat vilket innebär att man inte kan välja elnät själv.

    Publicerad: 2023-01-19