Höga elpriser? En fråga med många svar!

Energidebatten är högaktuell i media och energipriserna är fortsatt höga. Vi får många samtal från kunder som undrar hur man kan förbereda sig. Samtidigt föreslår nu regeringen att 60 miljarder ska återföras till konsumenter och företag genom ett högkostnadsskydd.

Vad innebär regeringens förslag som presenterades den 17 augusti?

Regeringen presenterade under en pressträff ett förslag om ett högkostnadsskydd med fokus på kunder i södra Sverige. Förslaget innebär att 60 miljarder ska återföras till privatpersoner och företagare. Det ska finansieras genom återbetalning från Svenska Kraftnät. Svenska kraftnät har fått i uppgift att ta fram ett förslag till Energimarknadsinspektionen. C4 Energi har inte mer information än det som presenterades på pressträffen den 17 augusti. Vi följer utvecklingen och kommer att lägga ut mer information när vi vet mer. Vi rekommenderar att man följer utvecklingen i media. Pressträffen och mer information finns på regeringens hemsida. Där kan du också läsa om den tidigare elpriskompensationen

Varför är elpriset så högt i södra Sverige?

Det är en komplex fråga med många svar. Vi har ett sammankopplat europeiskt elsystem. När vi har brist på el i Sverige kan vi importera el från våra grannländer, men på grund av situationen i omvärlden har priserna på gas och kol ökat till rekordnivåer. Utöver detta har det tillkommit ökade kostnader för utsläppsrätter. Sammantaget innebär det högre kostnader för att generera elektricitet med gaskraft- och kolkraft i närliggande länder, dvs vi får hjälp genom de starka kraftförbindelser som finns mellan södra Sverige och grannländerna.

Hur kan jag förbereda mig inför högre elpriser?

  • De höga elpriserna påverkar oss alla här i Kristianstad. Som privatperson eller företagare kan man satsa på energibesparande åtgärder, varje kilowattimme som du sparar innebär mindre kostnad för dig.
  • I Kristianstad kommun erbjuds opartisk energirådgivning för dig som vill ha råd, har frågor och funderingar.
  • Har du en fråga om ditt nuvarande elavtal hos C4 Energi eller vill veta mer om våra tjänster är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss
Du är välkommen att höra av dig till vår kundservice 044-780 75 20 eller kundservice@c4energi.se om du har några frågor

Publicerad: 2022-08-19