C4 Energis nya vision gör avtryck i hållbarhetsrapporten för 2021

I vd-ordet i hållbarhetsrapporten lyfter C4 Energis dåvarande vd, Göran Thessén, bland annat fram den nya visionen som arbetats fram under 2021:

“Globalt sett har mänskligheten enorma utmaningar att bekämpa i form av fattigdom, sjukdom, ojämlikhet, förtryck och inte minst arbetet med att minska den globala uppvärmningen. Som lokalt verkande företag kan C4 Energi givetvis inte påverka särskilt mycket globalt, men som vår vision anger, genom att vara ”en nyskapande och engagerad kraft för en smartare framtid”, ska vi bidra i detta arbete” – Göran Thessén, vd C4 Energi.

Under 2021 inledde C4 Energi “Kulturresan” för alla medarbetare. Ett koncerngemensamt projekt där samtalsämnena kretsade kring företagskultur och medarbetarengagemang. Som en följd av detta samlade sig C4 Energi bakom en vision att vara ”en nyskapande och engagerad kraft för en smartare framtid" som visar på den förflyttning koncernen vill göra med en tydligare koppling till affärsplanen och hållbarhetsmålen. Stora framsteg har redan gjorts inom ett flertal områden och nu fortsätter företaget att öka takten och växla upp ambitionsnivån.

Här hittar du C4 Energis hållbarhetsrapport för 2021.

Publicerad: 2022-05-27