Utbyggnaden av fiber fortsätter

Fiberutbyggnaden fortsätter med förtätningar i redan utbyggda områden och på landsbygden med målet att 100 % ska ha möjlighet till fiber i Kristianstads kommun senast år 2025.

Vi bygger kontinuerligt ut vårt fibernät i kommunen och hela 97 % har idag möjlighet till fiber. Tusentals meter fiberrör och fiberkabel har grävts ner i marken. 

Post- och telestyrelsen PTS har nu gett C4 Energi bredbandsstöd för att fortsätta utbyggnaden på landsbygden. Målet är att 100 % ska ha möjlighet till fiber i Kristianstads kommun senast år 2025.

Arbetet påbörjas redan nästa år. Information kommer att publiceras löpande här om fiber och brev med information kommer att skicka ut till berörda hushåll.

Publicerad: 2021-11-21