Streamad värme är framtiden

I början på januari gick startskottet för kampanjen ”Streamad värme” och nu kommer fortsättningen. Kampanjen har som syfte att öka kännedomen och få fler medvetna om alla fördelar med fjärrvärme.

Det är många som inte vet vad fjärrvärme är, trots att det är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Därför togs konceptet Streamad värme fram, med målet att öka kunskapen om hur det faktiskt fungerar. Emil Larsson, produktansvarig menar att vi vill förflytta fjärrvärmen till något mer i nutid, där vi förmedlar en känsla av trygghet, enkelhet och stabilitet som fjärrvärmen tillför till våra kunder och det lokala samhället.

Ända sedan 1980-talet har vår värme från Allöverket strömmats till våra kunder i Kristianstad kommun och värmt hushåll och företag. Idag får närmre fyra tusen fastigheter i form av småhus, flerbostadshus, företag och offentliga verksamheter som exempelvis förskolor och vårdcentraler sin värme från oss.

Fjärrvärme produceras av nära 100% biobränsle, rester som blir över bl.a. när man avverkar skog och är därför både energieffektivt och miljövänligt. De allra flesta bränslen som används för att producera fjärrvärme skulle annars bara gå till spillo.

Det är också enkelt, bekvämt och tryggt för slutkunden. När du köper fjärrvärme köper du värme som en tjänst. Vi installerar en värmeväxlare i ditt hus som knyts samman med vårt stora värmeverk.

Läs mer om fjärrvärme även kallat Streamad värme här.

Publicerad: 2022-02-16