Strålande besked för solcellssugna

300 miljoner mer i budgeten för investeringsstöd till solceller betyder att fler skåningar kan få bidrag till att börja producera miljövänlig solel. Investeringsstödet kommer dock att vara på 20% istället för de tidigare 30.

Solcellshus med Emil 825x400.jpg

C4 Energi installerar varje dag nya solcellsanläggningar i Kristianstads kommun. Frågorna om investeringsstödets framtid har länge hängt i luften men nyligen kom regering med besked om att mer pengar skjuts till.

Emil Larsson energiingenjör med ansvar för solceller på C4 Energi, vad betyder det här invånarna i Kristianstads kommun?

- Att det skjuts till mer pengar till solceller är naturligtvis positivt och jag tror att det ökar takten på en omställning till mer förnybar energi. Att stödet går från 30 % till 20 påverkar naturligtvis den enskilda husägaren som vill investera men 20% är ju ändå en femtedel av kostnaden.

Det finns ju fortfarande ansökningar hos Länsstyrelsen i Skåne, som är de som fördelar pengarna, väntandes från 2018. Hur påverkar det oss som vill investera i solceller 2019?

- Länsstyrelsen kommer ju självklart att behandla inkomna ansökningar först, däremot är det ju självklart positivt att ansöka om stöd så tidigt som möjligt under 2019. En budget på 736 miljoner kronor till solceller i landet innebär ju faktiskt att vi totalt kommer kunna installera solceller för cirka 3 miljarder i Sverige.

Om jag är intresserad av solceller, vad ska jag göra nu?

- Kontakta mig så kommer jag ut och gör ett kostnadsfritt hembesök och då ingår det att du får en personlig offert anpassad för din fastighets förutsättningar. Om du sen väljer att anlita oss på C4 Energi för din solcellsinvestering hjälper vi dig självklart med din ansökan om investeringsstöd och all annan administration kopplat till att bli solelsproducent.

Är det krångligt att komma igång då?

- Inte egentligen men den kunskap som vi har i egenskap av nätägare kan naturligtvis vara bra att få ta del av!

Kontakta oss för kostnadsfri offert

Önskar du ett kostnadsfritt hembesök där personlig offert anpassad efter din fastighets förutsättningar vänligen kontakta energiingenjör Emil Larsson.

Emil Larsson
0733-737557
emil.larsson@c4energi.se

Läs gärna mer om investeringsstödet för solceller hos Länsstyrelsen i Skåne.

Men C4 Energis solkarta kan du se hur mycket solel du kan producera på din fastighets tak.

Läs mer om hur det går till när vi installerar solceller.

Publicerad: 2019-04-11