Rättelse om äggskal

I vårt senaste nummer av vår kundtidning Spegeln informerade vi om att äggskal lämpar sig mindre bra för produktionen av biogas och biogödsel, då produktionen kan påverkas – men äggskalen är ändå ett matavfall och ska fortfarande slängas i den bruna påsen.

Varje år slängs tusentals ton matavfall. Allt matavfall som samlas in i Kristianstads kommun transporteras till Karpalund och blir till biogas och biogödsel i C4 Energis biogasanläggning. I vårt senaste nummer av vår kundtidning Spegeln informerade vi om att äggskal lämpar sig mindre bra för produktionen – men äggskalen är ändå ett matavfall och ska fortfarande slängas i den bruna påsen. Vi beklagar felaktig information i vårt senaste nummer.

Vad som gäller för respektive kommun hittar ni på nedanstående sidor:

Mer information

Biogas är energirik gas som bildas när bakterier bryter ner organiskt material, som till exempel matavfallet vi sorterar i de bruna påsarna, i en syrefri miljö. Processen kallas rötning och sker också ute i naturen. På så sätt skapas ett kretslopp där våra matrester driver sopbilarna som hämtar matavfallet och gödslar åkrarna där ny mat odlas. Det är både närproducerat och klimatsmart!

För att kretsloppet ska fungera på bästa sätt, är det mycket viktigt att matavfallet är ordentligt källsorterat och fritt från föroreningar som till exempel plast, glas, keramik och metall. Med ett rent matavfall går produktionen bättre och biogödseln blir trygg och säker att använda på åkern. Generellt sett kan man säga att allt du kan äta ska sorteras som matavfall. Läs mer om biogas och biogödsel.

Publicerad: 2022-01-13