Nya elnätsavgifter från januari 2022

Alla som bor i Kristianstads nätområde är anslutna och betalar nätavgift till C4 Energi elnät. Nätavgiften för elnätet är kostnaden för överföring av el till ditt hem samt för drift och underhåll av elnätet. Från och med januari 2022 gäller nya avgifter.Vår främsta roll som elnätsägare är att se till att elen kommer hem till dig så att du kan laga mat i köket eller titta på tv. Vi äger elnätet i tätorterna Kristianstad och Åhus och hela vårt nät är nedgrävt. Det ger dig som kund en stor trygghet och hög driftsäkerhet. Elnätet är myndighetsreglerat vilket innebär att man inte väljer elnät själv. Däremot kan du välja vem du vill ha som elhandelsleverantör.

Vi har ungefär 28 100 elnätskunder inom Kristianstads kommun. För att alla ska kunna använda elen så säkert som möjligt är underhållsarbete mycket viktigt för oss, vi har väldigt få elavbrott i vårt nät.

Under 2021 har C4 Energi har fått förhöjda avgifter på överliggande nät vilket medför en prisjustering avseende våra elnätstariffer. Detta pga. rekordhöga elpriser i Europa, Sverige och elområde 4 som gör att kostnaden ökar för de förluster som alltid uppstår vid överföring av el, så kallade nätförluster.

Då vi inte kan påverka dessa kostnader får vi enligt Energimarknadsinspektionen, som reglerar nätbolagens prishöjningar, föra kostnaderna vidare till kunderna via nätavgiften.

Från 1/1-2022 kommer den rörliga avgiften (överföringsavgiften) därför att justeras. De nya priserna hittar du i länkarna nedan.

Publicerad: 2021-11-10