Lyckat samarbete på Lyckedalsvägen

När byarna runt omkring fick fiber men inte de knappt 20 hushållen längs Lyckedalsvägen, började Johan Perbranz ana oråd. Skulle de behöva stå ut med dåligt fungerande ADSL även i fortsättningen? Tack vare gott samarbete har han och grannarna nu fiber.

Familjen Perbranz promenerar längs Lyckedalsvägen.

Johan Perbranz såg till att det med gemensamma krafter från grannar och C4 Energi kunde installeras fiber även längs den smala vägen mellan Vä och Ovesholm. Ett väldigt lyckat samarbete, konstaterar han.

Det grävdes och drogs kablar. I Skepparslöv, Träne och Örmatofta. Men plötsligt en dag var alla maskiner borta. Johan Perbranz ringde upp C4 Energi.

– Det visade sig att våra fastigheter längs Lyckedalsvägen i princip var okända eftersom inte tillräckligt
många hade anmält intresse för fiber, berättar Johan. Han kände omedelbart att det här var något han tänkte kämpa för att lösa.

– Vi hade bredband via ADSL, och med barn som tittar på Netflix och Youtube och spelar spel var det verkligen inte optimalt. Vi hade väldigt stora problem med ständiga omstarter av modemet. Och det var samma för grannarna, berättar Johan Perbranz.

Johan tog kontakt med säljavdelningen på C4 Energi och fick ett bra bemötande. För att underlätta processen körde han själv runt för att informera grannarna och samla in intresseanmälningar som lämnades över till C4 Energi. Det visade sig att nästan alla hushåll ville vara med.

– Tack vara alla underskrifter såg jag ett ljus i tunneln och C4 Energi var med på tåget, säger Johan.

Måste ställa upp för varandra

Nästa steg var att samla in beställningar och prata med markägare. Än en gång körde Johan runt och samlade in allt underlag som behövdes för en projektstart, vilket kortade ner processen avsevärt. Beslut togs om fiberdragning och sen var det igång.

– Jag sa till C4 Energi att de kunde ställa material och maskiner på min gårdsplan och det tog de fasta på. Vi grannar ville verkligen vara behjälpliga. Sten som grävdes upp tog till exempel lantbrukarna hand om, berättar Johan.

Nu har Lyckedalsvägen haft fiber sedan januari och en ny digital värld utan ständiga uppkopplingsproblem har öppnat sig. Johan är mycket nöjd med hur projektet roddes iland och berömmer C4 Energi för att de fortlöpande under hela processen informerade om nästa steg. Och han kan verkligen rekommendera andra i liknande sits att själva ta tag i fiberfrågan.

– Ja absolut! Ta kontakt med säljavdelningen på C4 Energi och diskutera med dem om det går att hitta en gemensam lösning. Vill man ha tekniken måste man ställa upp för varandra. Då underlättar vi hela samhällets
utveckling, säger Johan Perbranz.

Läs mer om fiber för villakunder

Publicerad: 2020-06-01