Laddar för framtiden

Med energiomställningen och den ökade elektrifieringen av samhället krävs infrastruktur för framtiden. När behovet av laddlösningar för elbilar ökar, är Sölvedals Förvaltning redo.

+43,5 kW effekt på Nitvägen

När samhället förändras måste andra aktörer hänga på. På Nitvägen i Åhus står två laddstationer om totalt 4 laddpunkter och 43,5 kW effekt, redo att ladda elbilar. Laddstationerna tillhör Sölvedals Förvaltning AB.

-        De fanns ett behov, och vi ser att de används flitigt så det är roligt, säger Björn Bengtsson, VD för fastighetsbolaget.

Öppen för fler laddmöjligheter

Björn och hans kollegor har följt med i förändringarnas bana länge. Bland annat har de låtit installera solceller och solfångare, de är andelsägare i solpunkten och förser fastigheter med fjärrvärme. När behovet om laddmöjligheter ökar, är Sölvedals förvaltning öppna för att installera fler laddstationer.

-        Vår tanke är att fortsätta installera laddstationer i takt med att behovet ökar. Det blir fler elbilar i samhället, då behövs också infrastrukturen, säger Björn.

C4 Energi - Det naturliga valet

C4 Energi installerar laddinfrastruktur för såväl privatpersoner, företag och för publik användning i kommunen. När det var dags för Sölvedals att installera laddstationer föll valet på C4 Energi. Något som kändes naturligt för fastighetsbolaget.

-        Vi har haft många bra samarbeten med C4 Energi genom åren, och de erbjöd en prisvärd lösning så det blev ett naturligt val.

"Målet är att producera samma mängd som vi förbrukar"

Elektrifiering spelar en central roll i omställningen till fossilfria energikällor. Genom att använda fossilfri el som huvudenergikälla kan vi kraftigt minska vår klimatpåverkan. Det främjar innovation, hållbara företag och minskar vårt beroende av fossila bränslen från instabila områden. Det är en avgörande del av den historiska klimatomställningen som vi står inför. Björn berättar om deras arbete kring energiomställningen.

-        Vi jobbar ständigt med olika åtgärder för energieffektivisering och hur vi kan förse våra fastigheter med el på ett hållbart sätt. Vi producerar idag mycket förnybar energi genom solpaneler, solfångare och genom att vara andelsägare i solkraftsparken. Målet är att producera samma mängd som vi förbrukar.

Tack Sölvedals

C4 Energi är glada att ha kunder som är med och bidrar till energiomställningen och elektrifieringen av samhället. Tillsammans ställer vi om Kristianstad.