Högskolestudenter bidrar med nya lösningar för smidigare vardag

IoT, Internet of Things, förenklar och effektiviserar vardagen för både företag och privatpersoner. Nu tar C4 Energi hjälp av studenter i datavetenskap vid Högskolan i Kristianstad, HKR, för att hitta morgondagens bästa uppfinningar.

IoT högskolan 825x400.jpg

Vi är troligen bara i början av IoT-åldern och det verkar finnas nästan oändliga utvecklingsmöjligheter för den smarta tekniken. Genom små enheter i våra prylar som hemelektronik och bilar, kan vi övervaka och styra våra saker efter behov på distans. För verksamheter sparar detta både tid och pengar.

– Som exempel skulle det kunna handla om att se var och när bilar är parkerade i en kommun för bättre planering, eller styra bevattningen av nyplanterade träd. För vår del kan vi se möjligheter inom bland annat elnät och biogas, säger Henrik Stenberg, projektledare på C4 Energi.

Nytt samarbetsprojekt

Det är till en början just de interna behoven på C4 Energi som studenterna i datavetenskap på HKR ska få titta på. I ett projekt som ännu är på planeringsstadiet men förväntas starta i höst, ska C4 Energi bidra med uppdrag från verkligheten med utmaningar som studenterna får lösa.

– I våra utbildningar har vi något som kallas verksamhetsförlagd utbildning som innebär att studenterna får jobba en viss tid ute på företag. Men så tänkte vi: varför gör vi inte tvärtom, att vi bjuder in företag till skolan? Det var då C4 Energi kom in i bilden, berättar Braco Veletanlic, avdelningschef för datavetenskap på HKR.

Tanken är att första steget i samarbetet ska vara att hålla en workshop under en dag där studenterna på ett innovativt sätt tittar på de olika fallen och bidrar med idéer och lösningar. Nästa steg är sedan att omsätta
idéerna i praktiken.

– Våra studenter som tidigare varit involverade i projekt där man löser något åt företag har varit väldigt nöjda. De gör saker som är konkreta och skapar nytta och de känner att de lär sig väldigt mycket, säger Braco Veletanlic.

– Dessutom tror jag att eftersom våra studenter inte är, så att säga, fördärvade av verkligheten, kan de se saker på ett nytt sätt ur nya perspektiv och därmed hitta annorlunda lösningar, säger han.

Mervärde för alla

Förhoppningen är att samarbetet på sikt ska kunna utvecklas till något ämnesöverskridande. Braco Velatanlic
tar ekonomi och digital design som exempel på vilka ämnen som skulle kunna kopplas in. För C4 Energis del kommer det handla om att utöver casen från verkligheten även bidra med ett stabilt nätverk. Och både Henrik Stenberg och Braco Veletanlic ser samarbetet som en riktig win-win-situation.

– C4 Energi får nya infallsvinklar på utmaningar de står inför och högskolestudenterna får praktisera sina kunskaper i verkliga case. Det här ger ett stort mervärde för alla inblandade, säger Braco Veletanlic.

Läs mer om C4 Energis arbete med Internet of Things, IoT.

Publicerad: 2020-05-24