Hållbar fisk föds upp på land

Det började med en vision om att producera världens mest hållbara fisk. År 2013 köpte Johan Ljungquist och Mikael Olenmark Dessalles den gamla Gretagården i Skättilljunga strax utanför Tollarp och började experimentera.

Gårdsfisk 825x400.jpg

Nu, sex år senare, är Gårdsfisk ett fenomen som kan komma att förändra vår syn på lantbruk och fiskuppfödning för alltid.

Överfiske, övergödning och rubbade ekosystem - industriellt fiske och konventionell fiskodling är kopplat till en mängd miljöproblem. När marinbiolog Johan Ljungquist mötte civilingenjör Mikael Olenmark Dessalles föddes idén till Gårdsfisk.

- Vi ville förändra sättet man bedriver fiskuppfödning på i grunden, och skapa ett helt nytt system som tar hänsyn till miljön. En fiskuppfödning som vilar på samma principer som det traditionella lantbruket och ger ett hållbart kretslopp, säger Mikael.

Goda, tropiska matfiskar

Sagt och gjort. På Gårdsfisk föder man upp varmvattenlevande sötvattensfiskar från Afrika och Asien i stora baljor med gott om plats att simma. Rödstrimma, svart rödstrimma och clarias är några av världens vanligaste matfiskar, men de är ännu inte så välkända i de svenska köken.

- Vi har valt riktigt goda matfiskar med bra egenskaper. De växer fort, är robusta och behöver ingen medicin. Till skillnad från de vanligaste svenska matfiskarna, som alla är rovfiskar, äter våra fiskar en hög andel vegetabiliskt foder.

Fiskrester blir biogas och biogödsel

Fiskresterna som blir över i produktionen skickas till biogasanläggningen i Karpalund där C4 Energi omvandlar dem till biogödsel och biogas. Men kretsloppstanken stannar inte där.

- Fiskuppfödning ger mycket gödsel, men det är inte något alla tänker på, säger Mikael. Man pratar mycket om de rena fjordarna i Norge, men de norska fiskodlingarna alstrar mycket gödning som inte är bra för havet. Gödseln ska ses som ett mervärde som kan bidra till gödsling av åkermark och minska behovet av konstgödsling.

Här kan du läsa mer om Gårdsfisk.

Publicerad: 2019-04-04