Fiberns resa i Kristianstad

Redan under 1990-talet började C4 Energi bygga fibernät i Kristianstad. Drygt 25 år senare skedde en boom inom fiberutbyggnaden, där vi låg i framkant av Sveriges stadsnät. I dag har hela 97 procent av alla hushåll i Kristianstad kommun möjlighet till fiber. Nu siktar vi på 100 procent till och med år 2025.Utbyggnaden av fibernätet i Kristianstad kommun har både gått fort och varit framgångsrik i förhållande till andra kommuner. I dag är det bara cirka 1 500 hushåll som sak[1]nar möjlighet att koppla upp sig på fibernätet. Enligt regeringens nya bredbandsstrategi ska alla hushåll och företag i Sverige ha tillgång till fiberuppkoppling till år 2025.

 – Det är ett kraftfullt mål som vi kommer att nå. Vi har redan gjort en enorm utbyggnad och nu förbereder vi för de som bor långt ute på landsbygden. Vi är en stor kommun, så även om det bara är 1 500 hushåll kvar, är det till ytan nästan lika mycket som vi redan har byggt ut, säger Jonas Dahlquist, affärsansvarig för fibernät på C4 Energi.

Fiber har blivit allt viktigare i hemmet

Fiberutbyggnaden har hittills kostat runt 600 miljoner kronor för de cirka 38 000 hushåll som i dag har möjlighet till fiber. Den sista etappen fram till och med 2025 beräknas gå på mellan 100–150 miljoner kronor. Dessutom fortsätter arbetet med förtätningar, där villor som tidigare inte anslutit sig till fibernätet får en ny chans att skaffa en säker uppkoppling. Utöver fiber till företag och privata bostäder, bygger C4 Energi även till mobilmaster och kommunens alla verksamheter, som till exempel skolor och vattenverk.

 – Fiber har blivit en samhällsviktig tjänst och allt viktigare att ha i hemmet, det märktes framför allt under pandemin då många jobbade hemifrån. I dag kräver allt fler tjänster, som larm och smarta hem-lösningar, att du har en fiberuppkoppling. Sedan vet man aldrig vad som händer i framtiden, vilka tjänster och hastigheter som behövs då, berättar Jonas Dahlquist.


Fiberns resa i Kristianstad

1990-talet
C4 Energi påbörjar fiber[1]utbyggnaden. Fokus ligger på att bygga internfiber inom koncernen. Stadsnät runt om i Sverige utmanar det statliga telemonopolet

2005
C4 Energi skapar Kristianstad stadsnät. Levererar nät och tjänster för internet, tv och telefoni till företag, privatbostäder och flerfamiljshus.

2009
Regeringen offentliggör ”Bredbandsstrategi för Sverige” med det över[1]gripande målet att Sverige ska ha ett bredbandsnät i världsklass

2010
Intresset för fiber ökar. Anslutningsgraden ökar från 50–100 villor per år till 100–300 villor årligen.

2015
Streamingtjänster och onlinespel ökar intresset för fiberuppkoppling. Nästan 1 000 villor per år ansluter sig till nätet. Kristianstad kommun beslutar om Bred[1]bandsstrategin till år 2020.

2016-2018
C4 Energi överträffar både bredbandsstrategins mål, där 90 procent av hushållen ska ha möjlighet till fiber, och Regions Skånes mål på 95 procent. Hela 96 procent av hushållen i kommunen har tillgång till fiber.

2020
C4 Energi överträffar både bredbandsstrategins mål, där 90 procent av hushållen ska ha möjlighet till fiber, och Regions Skånes mål på 95 procent. Hela 96 procent av hushållen i kommunen har tillgång till fiber.

2021
Kristianstad kommun beslutar om den fortsatta Bredbandsstrategin till år 2025. Fiberutbyggnaden fortsätter med förtätningar i redan utbyggda områden och på landsbygden med målet att 100 procent ska ha möjlighet till fiber år 2025.

Mer information om fiber hittar du här. 

Publicerad: 2022-01-25