Energiläget i sommar

När solens strålar omfamnar oss och temperaturen stiger, förutspår experter att elpriserna kommer att sjunka i elområde fyra. Men precis som med väderprognoser kan elpriserna variera och ändras under sommaren. Vatten, vind och temperaturer är alla faktorer som har stor påverkan.

Energilage sommar 800 x 425.jpg

Soligt och torrt

Varma sommardagar med lite nederbörd kan innebära en utmaning för vattenkraften. Samtidigt kan tillgången på vind- och solenergi påverka elproduktionen och ha inverkan på elpriserna. Blir det en riktigt varm sommar kan elproduktionen från kraftverk minska då de får sämre kylning paralellt med att efterfrågan på el ökar då fler vill kyla ner sina kontor och byggnader. 

Omvärlden 

Under sommaren pågår revisioner av kärnkraftverken och det är viktigt att produktionen kommer i gång för att hålla nere elpriserna och säkra energiförsörjningen. Gaslagren i Europa har fyllts på under våren, men ökade kostnader för utsläppsrätter fortsätter att påverka elpriserna.

Elpriset framöver

Prognoserna i början på sommaren talar om ett genomsnittligt pris på ca 1 kr/kWh exklusive moms, vilket motsvarar cirka 1,25 kr/kWh inklusive moms. Dessa priser inkluderar inte kostnader för elnät, elskatt eller moms. När senhösten närmar sig förväntas elpriserna stiga och för närvarande estimeras de ligga upp mot 160 öre/kWh exklusive moms, vilket motsvarar 2 kr/kWh inklusive moms.

Följ nyheter och håll dig uppdaterad

Det är viktigt att komma ihåg att elpriserna påverkas av flera faktorer och att prognoser är förenklade bedömningar baserade på tillgänglig information. Vi rekommenderar att följa de senaste nyheterna och informationen från elmarknaden för att få en mer aktuell och detaljerad bild av elprisernas utveckling.