Information om elstöd

Här kan du läsa om elstöd för såväl privatpersoner som företag/organisationer.

Elstödet 2023 800 x 425 px.jpg

Nedan har vi samlat frågor och svar, information och viktiga länkar om elstöd för både privatperson och företag/organisationer. För fullständig information och vidare vägledning, vänligen besök myndigheternas hemsidor via länkarna nedan.

För privatpersoner – Försäkringskassan

För företag – Skatteverket

Privatperson – Utbetalning av det andra elstödet

De flesta privatpersonerna har redan fått sin utbetalning av det andra elstödet via Försäkringskassan. Senast 9 juni beräknas de allra flesta hushåll ha fått sin utbetalning.

När kan företag och organisationer ansöka om elstöd?

Skatteverket har föreslagits av regeringen som den myndighet som kommer att ansvara för hantering och utbetalning av elstöd för företag och organisationer.

Du som företag som uppfyller kriterierna kommer kunna söka elstödet via skatteverkets E-tjänst från och med den 30 maj 2023 - 25 september 2023. 

Tryck dig vidare till E-tjänsten här.

Vem är berättigad att få elstöd för företag och organisationer?

Skatteverket har tagit fram fyra förutsättningar som behöver uppfyllas för att ha rätt till elstöd för fötetag. Se skatteverkets punkter nedan.

  1. Företaget hade rätt att ta ut el i en uttagspunkt enligt ett avtal med ett nätföretag den 17 november 2022. Med uttagspunkt menas den punkt där en elanvändare tar ut el för förbrukning.

  2. Uttagspunkten finns i något av de två sydligaste elområdena, alltså elområdena 3 och 4.

  3. El togs ut för förbrukning i uttagspunkten någon gång under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022.

  4. Uttaget av el ger dig inte rätt till det elstöd som Försäkringskassan betalar ut enligt förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022.

Se vilket elområde du är indelad i via länken nedan.
Nätområden.se (xn--ntomrden-0zao.se)

Efter att du har ansökt om elstöd

Stödet kommer att betalas ut via företagets eller organisationens skattekonto och förhoppningen är att det betalas ut direkt i samband med ansökan.

Du kan kontrollera at ditt företag eller organisation har ett mottagarkonto registrerat hos Skatteverket på deras hemsida.

Hur stort blir elstödet och vad baseras det på?

Elstödet baseras på din elförbrukning under perioden oktober 2021 – september 2022. 

Företag och organisationer i...

  • Elområde 4 får 79 öre per förbrukad kilowattimme
  • Elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme.

Maxtak är 20 miljoner kronor och beloppet betalas ut exklusive moms och elskatt till näringsidkare och juridiska personer.

Akta dig för bedrägeri

Viktigt att tänka på – Se upp för bedrägeri i samband med elstödet. Lämna aldrig ut personliga koder och lösenord.

Läs mer om hur du skyddar dig mot bedrägeri på Polisens hemsida via länken nedan.
Bedrägeri | Polismyndigheten (polisen.se)

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din energiförbrukning och elavtal. Men C4 Energi sköter inte ärenden som har med utbetalning av elstödet att göra utan hänvisar istället våra kunder till Skatteverket.