Elhjälte

Basic Gym är platsen där lokal kraft samlas och energi förbrukas. Såklart för alla aktiva gymbesökare, men också för fastigheten som har ett lokalt elavtal från C4 Energi.

Stötta din egen kommun

Genom att företag och konsumenter i kommunen köper sina energitjänster och produkter av C4 Energi, bidrar man aktivt till att skapa tillväxt och stöttar sin egen kommun. Vi är ett kommunalägt bolag där vinsten går tillbaka till dig som bor och verkar här, genom investeringar i infrastruktur och samhällsengagemang för en hållbar framtid.

Effektbehovet växer

Att nå våra miljömål och att skapa ett fossilfritt samhälle kommer inte utan utmaningar. Energiomställningen till fossilfri energi och den ökade elektrifieringen av samhället skapar ett stort effektbehov. För att möta effektbehovet och bibehålla en trygg och stabil energiförsörjning krävs det stora insatser med tunga investeringar.

Med gemensamma krafter för kommunen

Tack Basic gym, för att ni stöttar C4 Energi genom att aktivt välja oss i erat energival. Med gemensam kraft tillsammans med er, andra företag och privatpersoner från trakten, kan vi övervinna utmaningar och skapa en välmående kommun i tillväxt.