Bussigt med biogas

Bergkvarabuss satsar på grönare trafik. Fem nya biogas-bussar ska trafikera vägarna mellan Kristianstad och Ystad samt Simrishamn. Bussarna går bland annat på lokalproducerad biogas från C4 Energis biogasanläggning i Karpalund.

Biogas karpalund 825 x 400 px.jpg

Bergkvarabuss satsar på grönare trafik. Fem nya biogasbussar ska trafikera vägarna mellan Kristianstad och Ystad samt Simrishamn.

– Den stora fördelen är det lokala kretsloppet där vi använder närproducerad biogas, säger Jens Richard, trafikområdeschef för Östra Skåne och Blekinge på Bergkvarabuss.

Genom att ta bussen i stället för bilen gör du miljön en stor tjänst. En bilist släpper nämligen i genomsnitt ut 4–5 gånger mer koldioxid och andra växthusgaser än den som tar bussen. Genom att satsa på bussar som drivs på el eller biogas vill Bergkvarabuss bidra till en ännu mer hållbar trafik.

– Av våra cirka 1 200 bussar kör ungefär 350 på biogas. Biogasen är bra just för att det är en resurs
som annars hade gått till spillo. Det är den stora förtjänsten tycker vi, säger Jens Richard.

Lokalproducerad biogas

Genom det nya avtalet med Skånetrafiken köper Bergkvarabuss in ytterligare 31 biogasbussar. Från och med december 2022 ska fem av dem trafikera Skåneexpress linje 3 och 4, mellan Kristianstad
och Simrishamn respektive Ystad. Bussarna går bland annat på lokalproducerad biogas från C4 Energis biogasanläggning i Karpalund.

– Det innebär i princip att Kristianstadborna kommer att åka med bussar som går på deras eget matavfall. Det lokala kretsloppet gör biogas till en riktigt grön produkt, berättar Jens Richard.

Läs mer om biogas och C4 Energis anläggning i Karpalund.

Publicerad: 2022-01-19