Nytt beslut – smarta batterier ger rätt till grönt avdrag

Så kallade smarta batterier som används för stödtjänster på elmarknaden har rätt till grönt avdrag, enligt Skatteverket.

Detta innebär att du som köper ett batteri till din solcellsanläggning har rätt att göra avdrag med 50 procent på kostnaden (max upp till 50 000 kronor per person men om man är två som äger huset kan avdraget bli 100 000 kronor som högst).

Det gröna avdraget stoppades vid årsskiftet till följd av Skatteverkets nytolkning av lagen där stor vikt lades vid att batterierna skulle användas för att lagra el, inte för stödtjänster.

Men nu svänger alltså Skatteverket i frågan och medger grönt avdrag igen.

–Just nu är vi mitt uppe i en grön energiomställning och elektrifiering av samhället. På vägen mot framtidens hållbara energisystem kommer batterier ha en viktig roll i den gröna omställningen och därför är detta besked mycket glädjande, säger Kajsa Hedberg, VD på C4 Energi.

Även den som tidigare nekats avdrag under 2023 och 2024 kan nu beviljas grönt avdrag genom att begära omprövning av beslutet. Då kommer ansökan prövas igen enligt den nya bedömningen.

Fakta: Bidrar till balans i elnätet

  • För att elnätet i Sverige ska fungera bra krävs en balans mellan elproduktion och förbrukning.
  • Ett batteri som är kopplat till en solcellsanläggning kan användas för så kallad frekvenshandel vilket innebär att batteriet ställs till Svenska Kraftnäts förfogande för att hantera eventuella obalanser i kraftnätet.
  • Ersättningen som utgår från Svenska Kraftnät för detta baseras på batteriets storlek.

Publicerad: 2024-07-08