Enkla knepet som håller din solcellsanläggning ren: "Gör ingenting"

Damm - och pollentäckta solcellspaneler är en ständig källa till frågor från oroliga ägare. Förstör dammet anläggningens effekt? Måste panelerna tvättas? Och i så fall hur? Här får du hjälp av C4 Energis solcellsexpert Martin Holmén som vet hur panelerna ska skötas om.


Hör Martin Holmén berätta om hur du bäst sköter dina solceller i filmen.

Vad som ska göras åt damm och pollen som lägger sig på solcellspaneler är en vanlig fråga bland ägare till solcellsanläggningar. En hel del oroar sig för att effekten ska bli sämre under dammlagret.

Men så är det inte, säger Martin Holmén, produktansvarig för elhandel och energitjänster på C4 Energi.

– Det har så lite påverkan på årsbasis att det är högst försumbart, säger Martin som dessutom avråder från att klättra upp på taken för att tvätta bort det värsta.

– Att tvätta av panelerna kan smaka mer än det kostar, till exempel om du har fel borste eller om vattnet du använder är kalkrikt. Dessutom har du ju säkerhetsaspekten att tänka på, arbete på tak och höga höjer innebär alltid en viss risk.

Låt tiden gå

Kring underhåll och rengöring av solcellspaneler är Martins bästa råd att låta naturen ha sin gång: både vad gäller pollendamm och sand från Saharaöknen som då och då blåser in över Sverige.

– Ja, sanden är mest jobbig om du får den i halsen eller när den smutsar ner tvätten som du hängt på tork ute. Det som lägger sig på panelerna antingen blåser bort eller sköljs av i någon regnskur.

Inte heller behöver man bry sig om snö, i alla fall inte den som bor i de södra delarna av landet.

– Sopa bort snö behöver man endast göra i undantagsfall, och i så fall med mycket mjuka borstar så att panelerna inte tar skada. Samma sak gäller för höstlöv och barr, det behöver egentligen bara rensas undan om det samlats mellan tak och paneler. Dels kan det hindra avkylningen, dels utgöra en brandfara, säger Martin Holmén.

Ett enkelt sätt att se till att det inte samlas så mycket löv är att installera så kallade fågelskydd:

– Det gör det svårt för fåglarna att bygga bo på taket, samtidigt som det hindrar löv från att ansamlas under panelerna, säger Martin Holmén.

Publicerad: 2024-06-12